Weekblad deGouda digitaal

‘Zorginkoop eenvoudiger en transparanter’

Gouda – Vijf gemeenten in Midden-Holland, waaronder ook Gouda, willen door de nieuw gemaakte afspraken met de zorgaanbieders de zorginkoop eenvoudiger en transparanter maken. Bovendien kopen de gemeenten vanaf 2018 de zorg voor een periode van drie jaar in, en niet voor een jaar, zoals sinds 2015 gebeurde.

Het gaat om de inkoop van zorg in het kader van de Wmo, jeugdhulp en beschermd wonen. “De zorgaanbieders gezamenlijk leverden een oerwoud aan diensten. Elke zorgorganisatie benoemde haar diensten weer anders, we hadden daardoor weinig zicht op wie wat nu precies leverde. De 4800 diensten hebben we terug kunnen brengen naar 50 eenduidige producten. Dat hebben we gedaan samen met de zorgorganisaties en de cliëntenraden”, zegt wethouder Corine Dijkstra (zorg en welzijn). “Er geldt één tarief voor één product. Op die manier kunnen we meer op kwaliteit en clienttevredenheid gaan sturen”, verwacht ze. In totaal koopt de gemeente voor zeventig miljoen euro in aan zorg, hetzelfde bedrag als vorig jaar. “Dat is geen bezuiniging”, benadrukt Corine Dijkstra.

Tot dit jaar kochten de vijf Midden-Hollandse gemeenten jaarlijks opnieuw zorg in. Vanaf 2018 zal dat voor drie jaar zijn. Tot 14 oktober hebben de zorgaanbieders de tijd om in te tekenen op het aanbod. De prijs zal daarna bekend zijn.

JeugdGGZ
Voor de JeugdGGZ worden de producten en de bijbehorende tarieven pas volgende maand vastgesteld, omdat volgens de wethouder voor hen de overgang naar een andere vorm van bekostiging een extra impact heeft en dit extra tijd vraagt

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl

Volg ons op Facebook