Weekblad deGouda digitaal
uwv

2.700 extra banen in Midden-Holland eind 2020

Op 28 mei publiceert UWV de Arbeidsmarktprognose 2019-2020. UWV verwacht dat het aantal banen in de regio Midden-Holland in 2019 en 2020 toeneemt met 2.700 banen. Het totaal aantal banen in Midden-Holland komt dan uit op 83.100 eind 2020. Dat komt doordat de economie zal blijven groeien, zij het minder sterk dan in voorgaande jaren.

Patricia Ladan, districtsmanager bij UWV Werkbedrijf: “Het is belangrijk om iedereen te laten profiteren van de voortdurende banengroei. Ook de mensen die nu nog aan de kant staan. Dan heb ik het bijvoorbeeld over oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. Zo krijgen we steeds meer een inclusieve arbeidsmarkt. En daar zet UWV zich elke dag voor in. Investeren in ‘leven lang ontwikkelen’ is daarin een belangrijke succesfactor.”

Eind 2020 telt de regio 2.700 meer banen dan eind 2018. Er zullen dan in totaal 83.100 banen in Midden-Holland zijn. De banengroei vlakt geleidelijk aan wel iets af. Groeit in 2019 het aantal banen nog met 1,9%, in 2020 is dat 1,2%. Landelijk komt de banengroei in beide jaren lager uit, namelijk 1,7% in 2019 en 1,2% in 2020.

MH_prognose_banen

Banen * 1.000 in Midden-Holland, 2017 – 2020

Krapte houdt aan

In 2019 en 2020 zien we vooral banengroei in de sectoren zorg & welzijn, detailhandel (inclusief auto’s) en ICT. In de sectoren openbaar bestuur en industrie valt een bescheiden krimp te noteren. Werkgevers zullen de krapte op de arbeidsmarkt blijven voelen, omdat de beroepsbevolking minder hard groeit dan het aantal banen. In twee jaar tijd neemt de beroepsbevolking met 2.000 mensen toe tot 102.700 personen.

Lichte stijging WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen dat UWV verstrekt neemt in 2019 met 14,3% af tot 2.200 aan het eind van het jaar. In 2020 zal er vermoedelijk sprake zijn van een lichte stijging met 1,9%, waardoor het aantal WW-uitkeringen eind 2020 min of meer stabiliseert op het niveau van het voorafgaande jaar.

Meer mensen vanuit WW een baan

Uit de publicatie van UWV ‘Meer uitstroom naar werk vanuit de WW’ blijkt dat een steeds groter aandeel mensen uiterlijk een maand na uitstroom uit de WW werk heeft. Bijna twee derde van de WW-uitstroom in de eerste helft van 2018 heeft uiterlijk een maand later een baan. Daardoor daalt ook de doorstroom van de WW naar de bijstand, zo valt te lezen in de publicatie ‘Van WW naar Bijstand’. Voor werkzoekende zestigers blijft het desalniettemin lastig om een baan te vinden.

MH_werkhervatting

Ontwikkeling werkhervatting uiterlijk een maand na uitstroom uit de WW, in Midden-Holland in het eerste half jaar (totaal en personen bij wie uitkering is beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur)

MH_doorstroom_bijstand

Doorstroompercentage van WW naar bijstand in Midden-Holland (oplopende sortering o.b.v. hoogste percentage doorstroom in 2017)

UWV Arbeidsmarktprognose
UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte vraag naar personeel van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Dit jaar is er speciale aandacht voor het groeitempo van de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt tot en met 2020.

Uitstroom uit de WW
Naast de arbeidsmarktprognose publiceert UWV twee rapporten over uitstroom uit de WW. De eerste gaat over uitstroom naar werk vanuit een WW-uitkering. De andere over doorstroom naar de bijstand na beëindiging van een WW-uitkering.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl