Weekblad deGouda digitaal

2019: inzet op preventie, duurzaamheid en extra woningen

Gouda – De gemeente Gouda gaat de komende vier jaar werken aan woningbouw, veilige wijken, preventie, een duurzaam Gouda en de verbinding van economie en werk. De gemeente investeert daarvoor binnen de ruimte die in het huishoudboekje beschikbaar is. Het college gaat daarom weloverwogen investeren; daar waar het echt nodig is. In de uitvoering is de samenwerking met inwoners, ondernemers, regio en politiek belangrijker dan ooit.

Waarin de gemeente gaat investeren, staat te lezen in de programmabegroting over 2019. De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting in de eerste week van november. De begroting is in te zien op www.gouda.nl/begroting2019.

Een woning die past bij de wensen en portemonnee
Het woningtekort in Gouda gaat het college aanpakken door versnelde woningbouw. Er komen meer woningen, zodat inwoners in de stad kunnen blijven wonen en iedereen een woning kan vinden die bij zijn wensen en portemonnee past. In 2019 gaat Gouda 50 middeldure huurwoningen aan de totale woningvoorraad toevoegen en langs het spoor komen woningen. De bouw zorgt voor een betere doorstroming en daarnaast worden bestaande (bedrijfs)panden omgevormd tot woningen. Gouda blijft zo ook in de toekomst een aantrekkelijke stad met een groeiend aantal inwoners en voorzieningen.

Streven: 10% minder inbraken in 2019
Elke Gouwenaar moet zich prettig en veilig voelen in zijn of haar leefomgeving. De gemeente is één van de partijen die een actieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in de stad en het veiligheidsgevoel. De afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid. Daar gaat de gemeente mee door. In 2019 wil de gemeente 10% minder inbraken. Criminele netwerken probeert de gemeente samen met partners zoals politie, zorgverleners en burgerinitiatieven te verstoren en uit te schakelen. In 2019 wil de gemeente 5% minder meldingen over jeugdoverlast. Hiervoor zet Gouda een extra preventieteam in naast het al bestaande Veiligheidshuis.

200 bijstandsgerechtigden aan het werk en preventieve hulp bij complexe scheidingen
Goede zorg en ondersteuning zijn cruciaal. De gemeente wil de competenties en talenten van inwoners benutten, en dichtbij passende en betaalbare zorg leveren als dit nodig is. In 2019 moeten 200 langdurig bijstandsgerechtigden aan het werk zijn. Het doel is tevens om 90% van de Wmo- of jeugdindicaties binnen 8 weken na aanvraag af te geven. Volgend jaar brengt de gemeente de gevolgen van complexe scheidingen in kaart, om met haar partners (preventief) gerichte hulp te kunnen inzetten voor kinderen en jongeren. Kinderen kunnen zo gezond en veilig opgroeien.

Gasloze wijk en eigen vastgoed verduurzamen
Om onze stad ook in de toekomst bewoonbaar te houden, moet de gemeente daar nu al in investeren. Zo wil Gouda in 2040 CO2-neutraal en gasloos zijn. Samen met partners zoals inwoners, ondernemers, woningcorporaties, energieleveranciers en banken stelt Gouda een WarmteTransitieVisie op. Het streven is dat in 2025 een eerste gasloze wijk in Gouda bestaat. Daarom neemt Gouda in 2019 deel aan het leertraject van het Rijk over proeftuinen voor aardgasvrije wijken en gaat zij in 2019 haar eigen vastgoed verduurzamen. Ook zorgt het college dat het probleem van bodemdaling in Gouda op de landelijke politieke agenda blijft en dat er structureel extra geld beschikbaar komt voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

100 minder schoolverlaters en een HBO-instelling in Gouda
“Willen we voor iedereen een baan, dan moeten bedrijven die hebben. Willen bedrijven adequaat personeel, dan moeten scholen mensen passend opleiden. Wil de gemeente geen werklozen, dan moet zij zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemers.” Om dit voor elkaar te krijgen, maakt de gemeente met scholen en bedrijven een meerjarige agenda. Zo is de gemeente in gesprek met HBO-instellingen om een opleiding naar Gouda te krijgen.
Daarnaast wil het college in deze collegeperiode 100 minder werkloze jongeren, en in 2019 al 100 minder vroegtijdig schoolverlaters.

Financiële situatie van de gemeente Gouda
De voorgaande jaren is er een behouden financieel beleid gevoerd. Dit heeft wat meer lucht in de gemeentelijke financiën opgeleverd. Een beweging die het college wil voortzetten. Gouda heeft namelijk te maken met een hoge schuldpositie die niet verder mag oplopen. Op dit moment zijn de inkomsten groter dan de uitgaven en de financiële reserves op orde. Het college ziet dat op de eerder genoemde thema’s investeringen nodig zijn om in Gouda goed te kunnen blijven wonen, werken, sporten en leven. Het college investeert daarom alleen in wat nodig is, om zo onze financiële positie op orde te houden en de leefbaarheid te verbeteren.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl

Volg ons op Facebook