Weekblad deGouda digitaal

26 sollicitanten voor burgemeesterschap Nieuwkoop

Voor het burgemeesterschap van Nieuwkoop hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in februari 2020 in functie treden.

De sollicitanten – 19 mannen en 7 vrouwen – variëren in de leeftijd van 32 tot 62 jaar. Van de 26 sollicitanten hebben 14 ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting medio december 2019 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan na de aankondiging van het vertrek van de huidige burgemeester Frans Buijserd. Op 15 december 2019 komt een einde aan zijn termijn. Met het oog op zijn naderende pensioen heeft Buijserd aangegeven niet voor herbenoeming op te zullen gaan. Hij heeft aangegeven tot het voorjaar van 2020 als waarnemend burgemeester van Nieuwkoop te willen aanblijven, waarna hij naar verwachting in februari 2020 de ambtsketen overdraagt aan de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl