Weekblad deGouda digitaal

‘Acceptatie van iedereen ongeacht afkomst, achtergrond of wie je liefhebt’

Gouda – Roze Zaterdag komt eraan. Veel Gouwenaars hebben zich ingezet om het evenement in Gouda te organiseren. Ook Burgemeester Schoenmaker heeft zich betrokken getoond bij de feestdag voor LHBT’ers. Weekblad deGouda stelde hem een aantal vragen.

Gouda organiseert voor de eerste keer een Roze Zaterdag. Wat is Roze Zaterdag eigenlijk?
Roze Zaterdag wordt sinds juni 1978 al jaren -georganiseerd, en sinds 1981 in steeds wisselende steden. In de loop der jaren is dit uitgegroeid tot een druk bezocht feestelijk programma met parade, die tot doel heeft de diversiteit van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders te tonen en zo het begrip te vergroten. In Gouda ligt de nadruk ook op diversiteit: acceptatie van iedereen ongeacht afkomst, achtergrond of wie je liefhebt.

Waarom is het belangrijk dat Gouda Roze Zaterdag organiseert?
Gouda is van oudsher een tolerante stad. Er komen grote denkers, historische personen uit Gouda, die hier zichzelf mochten zijn en konden uitdragen waar zij voor stonden. Maar ook daarna en nog steeds, is Gouda een gastvrije stad gebleven. Dat laten we als Gouds bestuur graag zien en voelen.

We kennen in Gouda 125 verschillende nationaliteiten. Allemaal inwoners met hun eigen verhalen,  achtergronden en/of geaardheid. Dan is het heel belangrijk dat je open staat voor elkaar, begrip hebt voor anderen. Dat kan alleen als je hierover met elkaar in gesprek gaat en de verschillen bespreekbaar maakt.

Wat is uw betrokkenheid bij het evenement zelf?
Het is van groot belang dat we diversiteit in een stad als de onze omarmen, om zo op goede voet samen te leven. Ik heb het Roze Zaterdag initiatief van begin af aan gesteund. Ik ben ook in Amsterdam geweest waar de toekenning van de Roze Zaterdag voor Gouda bekend werd gemaakt. Ik ben zelf graag aanwezig op Roze Zaterdag in Gouda en zal onder meer ook de sleutel overhandigen aan Venlo die volgend jaar
Roze Zaterdag mag organiseren.

Wat vindt u het leukste, meest interessante aan Roze Zaterdag?
Dat is een moeilijke vraag. Het gedachtengoed dat de Stichting uitdraagt: ‘We zijn niet gelijk, maar wel -elkaars gelijken’ vind ik treffend en is zonder twijfel het belangrijkste. Dat is waar het om draait. Tegelijker-tijd vind ik het hartverwarmend om te zien hoe al die verschillende mensen, organisaties, -sponsoren en vrijwilligers elkaar weten te vinden in de organisatie van Roze Zaterdag. Dat is in feite -precies waar Roze Zaterdag over gaat en daarmee meteen een mooie uiting van saamhorigheid.

In de keuze voor Gouda werd de stad onder meer geprezen om haar grote diversiteit. Is bekend hoeveel LHBTI’ers er in Gouda wonen?
Daarover vallen geen uitspraken te doen. Al was het alleen maar omdat lang niet iedereen hier voor uit durft te komen. De aandacht voor het onderwerp tijdens het Roze Jaar, de gesprekken die hierover gedurende het jaar plaatsvinden en de informatiemarkt van Roze Zaterdag kunnen bijdragen aan beter begrip en wellicht meer openheid. Dat zou een mooi resultaat zijn.

De organisatoren van de feestdag zeggen: ‘bewustwording is noodzakelijk’, mede vanwege terugkerende incidenten tegen LHBTI’ers.
Hoe tolerant is Gouda?
Zoals eerder aangegeven is Gouda een tolerante stad. Er is ook niet een directe aanleiding om dit onderwerp juist in Gouda extra aandacht te geven. Maar de maatschappelijke trend is wel zodanig, dat we hier alert op moeten zijn en blijven. Bewustwording is naar mijn mening ook noodzakelijk, om mensen te stimuleren zichzelf te zijn en indien dit speelt, om voor hun geaardheid uit te durven komen.

Gaat de gemeente Gouda meer evenementen faciliteren voor deze doelgroep in de toekomst of is Roze Zaterdag een eenmalig evenement?
Roze Zaterdag is een evenement dat door het land ‘reist’ en daarbij dus eenmalig Gouda aandoet. In Gouda hebben we het overigens over een Roze Jaar. Door het hele jaar heen hebben meerdere activiteiten plaatsgevonden, zoals debatten, lezingen, speciaal geprogrammeerde voorstellingen door de Schouwburg en bioscoop. Uitgangspunt daarbij is, dat we uitdragen dat je in Gouda mag zijn wie je bent. Dat houdt na 2018 natuurlijk niet opeens op.

Weekblad deGouda heeft een verzoek ingediend voor een interview met de burgemeester, maar vonden hem niet bereid ons te woord te staan over dit onderwerp. Het interview is het resultaat van een schriftelijke reactie.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl