Weekblad deGouda digitaal

Afval, het kost geld en stelt ongevraagde luxe in het vooruitzicht

Gouda – Zoals eerder door de wethouder aangekondigd, gaat het vastrecht dit jaar voor de afval inzameling en verwerking elk huishouden 45 euro meer kosten. Daarmee wordt de blij maker in 2019, gemiddeld genomen, al voor de helft teniet gedaan. Weliswaar worden deze door de burger onverwachte kosten veroorzaakt door extra belasting van het Rijk op restafval en bovendien doordat sommige afvalsoorten minder opbrengen of geld kosten om het kwijt te raken. Had zou verstandig zijn geweest als de wethouder bij de introductie van het nieuwe systeem had gezegd, dat het vastrecht tarief slechts voor één jaar zou gelden. Of zij heeft de bui zien hangen maar er niets over vermeld.

Wat gaat de aanpassing van de groencontainers kosten en wie gaat het betalen?
Een groot deel van de gemeenteraad vindt, evenals de meeste burgers, dat de wethouder dit geld maar in haar eigen budget moet zoeken. Eerder zijn er al eens berichten geweest dat ook hier de burger er een steentje aan zou moeten bijdragen. Als binnenkort dit onderwerp in de raad ter tafel komt zullen we weten hoe het gaat uitpakken.

Geniet nog even van de luxe om afval gratis af te kunnen leveren
Iedereen die wel eens z.g. groot vuil naar het huidige afvalstation aan de Goudkade heeft aangeleverd, weet dat de organisatie daar prima geregeld is. Ondanks de lange openingstijden kun je wel eens de pech hebben dat ook vele anderen op het idee gekomen zijn om groot vuil weg te brengen. Dan ontstaat er bij de ingang een file en dat kan natuurlijk ergernis opleveren. Voor de rest wordt er nauwkeurig gecontroleerd of je wel gerechtigd bent op die locatie vuil te storten en wordt er advies gegeven waar je de verschillende soorten afval kan deponeren. Medewerkers van Cyclus zijn altijd bereid je te adviseren over hoe en waar. Soms vergt het deponeren van het afval wat fysieke inspanning omdat een deel van de containers op het zelfde niveau staat als de vloer waar je zelf op staat. Dat kan natuurlijk vriendelijker en dit euvel had ook op de huidige locatie kunnen worden opgelost. Maar ondanks dit alles, behalve enkele uitzonderingen, kost je deze afval verwijdering geen cent. Mooi toch?

Hoe zit het tussen Cyclus en de gemeente Gouda?
Eerst even hoe de organisatie in elkaar steekt. Wie denkt dat dit afvalstation eigendom van Cyclus is zit er helemaal naast. Cyclus voert alleen maar het beheer en het onderhoud uit, zo meldt de communicatieadviseur, Jasmijn Kooijman. De grond en de opstallen zijn van de gemeente Gouda. Het aangekondigde nieuwe Ecopark wordt dus ook eigendom van de gemeente en Cyclus gaat daar op dezelfde wijze als nu z’n werkzaamheden verrichten. Dus menigeen die het beeld van Cyclus had dat zij als zelfstandige onderneming tevens de eigenaar was, zit ernaast. Cyclus is een NV en heeft als enige aandeelhouders de gemeente Gouda en omliggende gemeentes. Dan is het makkelijk te raden wie de scepter zwaait. Cyclus is uiteraard wel vanuit de rol als beheerder in gesprek met de gemeente Gouda, maar bouwt zelf dus niets.

Door de bouw van het Goudse Ecopark gaat de burger meer betalen
De huidige grond waarop Cyclus opereert is overgenomen door Gouda Refractories, die op dat terrein al lang op zat te azen ten behoeve van de nodige uitbreiding. Het Ecopark wordt gebouwd op het terrein er achter, waar vroeger o.a. Pool een opslagterrein had. We kunnen er dus vanuit gaan dat met het verkrijgen van de grond geen extra kosten gemoeid zijn. Wordt het dan complexer of duurder om je afval kwijt te kunnen? Nee, want het lager opstellen van de containers kan bereikt worden door het verhogen van de perrons. Het zal je daardoor minder fysieke inspanning kosten en dat is lekker meegenomen. Voorts mag je aannemen dat de oude opstallen zijn afgeschreven en dat er dus geld gereserveerd is voor nieuwbouw. Daar schijnt wethouder Hilde Niezen anders over te denken. Zij zegt: “Wij willen ook een kringlooppunt, waar herbruikbare spullen kunnen worden ingeleverd. Maar geen complete kringloopwinkel want dan moet je er ook kunnen parkeren.” Onder het perron heeft zij voorts ruimte in gedachten waar bedrijfjes kunnen komen die iets met recycling te maken hebben met als grondstof ingeleverde spullen.

Gouda wil de komende jaren tot de meest duurzame gemeenten in Nederland behoren
Typisch weer zo’n ambitie van de gemeente om het beste jongetje van de klas te zijn over de ruggen van de bewoners. Elk weldenkend mens gaat er van uit dat de gemeente in staat moet zijn om een efficiënt afvalstation te laten bouwen dat voldoet aan de behoefte, zonder teveel toeters en bellen en met een goede werkzame omgeving voor de medewerkers. Maar nee, gelijk opwaarderen tot Ecopark. Of de burger wordt uitgenodigd om er de recreëren. En een kringlooppunt toevoegen waar er in Gouda al tal van kringloopwinkels zijn. Bovendien, als iets in de naam een toevoeging van “groen” of “eco” krijgt mag het blijkbaar ook nog eens extra geld kosten. Dat wordt hier ook weer eens bewaarheid. Zonder enig schaamrood op de wangen zegt de wethouder dat de burger de kosten voor de aanleg gaat terugvinden in de afvalstoffenheffing. Die gaat de eerste 5 jaar met 5,65 euro omhoog en daarna structureel met 4,20 euro.
Lichtpuntje is dat de gemeenteraad er nog zijn goedkeuring aan moet geven. Hopelijk zet die de wethouder weer met beide voeten op de grond en wordt deze ongevraagde luxe van tafel gehaald.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl