Weekblad deGouda digitaal

Alle partijen spreektijd bewonersavond PWA kazerne

#Gouda – Onder voorzitterschap van oud kamervoorzitter Wim Deetman kregen de drie participanten (Gemiva, De Ark en El Wahda) op 11 februari  in het Huis van de Stad de gelegenheid een toelichting te geven op de plannen over de invulling van de PWA-kazerne. De bewoners kregen op hun beurt de gelegenheid om hun bezwaren toe te lichten.

Wethouder Rogier Tetteroo bijt als eerste spreker de spits af. Hij is blij met deze bijeenkomst en ziet het ‘als een kans om ogen en oren goed de kost te geven’. Saïd Boukayouh benadrukt: “Wij hebben geen probleem met vrouwen.”  Deze uitspraak houdt vooral verband met het gerucht dat de ronde doet dat de muur, die de moskee scheidt van Gemiva/De Ark, op verzoek van El Wahda wordt gebouwd. De Ark en Gemiva uitten tijdens de zitting hun tevredenheid over de plannen. Beiden zien in de samenwerking een uitgelezen kans om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. De bewoners gaven als reactie hierop weer dat er naar hun idee sprake is van een gedwongen samenwerking. Harde bewijzen hiervoor kwamen niet ter tafel. Ger Schenk, directeur van de stichting Klasse (schoolbestuur van De Ark) benadrukt dat de wens, om een muur te plaatsen tussen de ruimtes van Gemiva/De Ark en het Islamitisch centrum, een verzoek is van De Ark. “De leerlingen zijn gebaat bij een prikkelarme omgeving.”

Verkeersveiligheid
Na de plenaire zitting was er gelegenheid om bij een elftal tafels van gedachten te wisselen met elkaar. Veel belangstelling was er voor de tafels rond verkeer, veiligheid en parkeren. Bewoners uitten vooral kritiek op de norm die is gehanteerd voor het vaststellen van de hoeveelheid parkeerplaatsen (0,1, wat bij 1500 bezoekers leidt tot 150 parkeerplaatsen).
 Omdat er in de buurt al veel scholen zitten, is er ook zorg bij de buurt over de verkeersveiligheid. Het comité ‘Gouda Noord zoals het hoort’ adviseert de ENFB (Eerst Nederlandse Fietsersbond) een onderzoek te laten doen naar de verkeersveiligheid voor met name de fietsers.

Mortuarium
Naast de ruimte voor het gebed in de moskee komen er ook andere functies in het centrum. De buurt vraagt zich af wat dit gaat betekenen voor verkeersoverlast. De heer Boukayouh laat hierop weten dat er voorzieningen komen voor vooral vrouwen en meisjes. De intentie is dat deze voorzieningen ook toegankelijk zijn voor niet moslims. Verder is er voorzien in de mogelijkheid voor kinderopvang en komt er een mortuarium. De vraag over de invloed op de verkeersoverlast blijft onbeantwoord.

Bunker
De avond werd beëindigd met een korte samenvatting van wat bij de tafels was besproken. De komende weken zullen alle vragen die aan de orde zijn geweest mèt de daarbij behorende antwoorden zijn terug te vinden zijn op de website van de gemeente. Aan het eind van de bijeenkomst verwoordt een buurtbewoner de vrees dat er, ondanks eerdere berichten van het college van B&W, toch nog een bunker onder het terrein zit. Gemeentesecretaris Loes Bakker nodigt betrokkene uit om samen met haar op het terrein poolshoogte te gaan nemen. Zodat ook echt duidelijk kan worden dat er geen bunker onder het terrein zit.

Door Wilma Gottschalk

-1 -2Screen Shot 2015-02-13 at 19.11.27

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl