Weekblad deGouda digitaal

Auditcommissie kritisch over jaarrekening gemeente

‘Het ontbreekt aan regie op de financiële processen vanuit de afdeling Financiën’. Verder is ‘ontoereikend gecommuniceerd’ over het verschoven tijdspad en blijft de kwaliteit van de stukken een aandachtspunt. Dit vindt de auditcommissie van de Goudse gemeenteraad. Na de dramatisch verlopen accountantsbeoordeling van vorig jaar waren er ook dit jaar harde noten te kraken voor de gemeente Gouda.

Weer waren de cijfers de eerste keer onvolledig of onvoldoende kloppend. Om de jaarrekening in een keer goed te keuren was het aantal onzekerheden simpelweg te groot, oordeelde de accountant in juni. Hierom gaf zij een verklaring met beperking af. Het kostte de nodige inspanning van de afdeling financiën om de jaarrekening in juli alsnog goed te keuren. De Auditcommissie, die door de gemeenteraad is benoemd om toezicht te houden op het proces van de accountantscontrole, was allerminst gelukkig met de gang van zaken.

Sociaal domein
Volgens het College zaten de grootste onzekerheden in het sociaal domein en ging het daarbij om ongeveer 6 miljoen euro. Punt is, zo legt zij uit aan de raad, dat de prestaties voor de gemeente moeilijk te controleren zijn, omdat ze bij particuliere zorgverleners plaatsvinden.

Toch is de Auditcommissie kritisch. ‘Dit is het tweede jaar, waarin de positie van de raad, tekort wordt gedaan’, schrijft zij. De commissie merkt op dat de ‘relevantie en actuele regelgeving en daarmee samenhangende kwaliteit van de stukken’ een blijvend aandachtspunt zijn. Ook ontbreekt het volgens hen aan regie op de afdeling Financiën. Als gevolg hiervan zou de raad niet goed in staat worden gesteld om haar controlerende werkzaamheden te doen, vindt de commissie.

In juli werd de accountantsverklaring dan alsnog afgegeven; Dit jaar is de gemeente met de hakken over de sloot geslaagd, maar er is werk aan de winkel voor volgend jaar. Dan zal voor het eerst in jaren worden gewerkt met een nieuwe accountant.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl