Weekblad deGouda digitaal

Autoluwe Fluwelensingel uit beeld na komst supermarkt

Gouda – Niets lijkt de felbevochten supermarkt aan de Fluwelensingel nog in de weg te liggen. De Raad van State deed op 14 juli uitspraak in de zaak die omwonenden aanspanden tegen de gemeente Gouda. Die draaide om het extra verkeer als gevolg van de supermarkt achter hun straat. Eerder had de Raad van State de gemeente gevraagd te onderbouwen dat zij zich aan de belofte houdt het verkeer hier te verminderen. Nu oordeelt zij dus dat het supermarktplan hiermee niet in strijd is. Vraag is wat er overblijft van de autoluwe Fluwelensingel uit het verkeersplan (VCP).

De uitspraak van de rechter ging over het uitwerkingsplan dat de gemeente Gouda in 2019 voor het supermarktkavel vaststelde. Daarin stonden voor dit kavel achter de voormalige de Jong locatie een supermarkt en vijftien appartementen ingetekend. Omwonenden vroegen zich sterk af hoe dit samen kon gaan met de gewenste autoluwe Fluwelensingel. Want een supermarkt trekt toch nieuw verkeer aan? Ze verwezen naar het Mobiliteitsplan (2017), waarmee Gouda zich verbond met minder verkeer op de singels. De Raad van State vroeg de gemeente hierop om te bewijzen dat ze zich houden aan hun Mobiliteitsplan. Met een analyse van het verkeersbureau Goudappel Coffeng vind de rechter het plan nu voldoende onderbouwd. In de praktijk blijkt er van een autoluwe singel bar weinig over.

Overlast
Bewoners vertelden deze krant recent nog over de verkeersoverlast voor de deur. Files, vervuiling (op ramen en kozijnen), verkeersonveiligheid, schade aan de huizen door zwaar verkeer, de lijst met irritaties is lang. En de gemeente, die erkende hun grieven. In het Mobiliteitsplan schreef zij dat op de Fluwelensingel in 2025 zonder ingrepen zo’n 7.500 verkeersbewegingen zouden zijn. Daar moest 20% of meer vanaf, dus terug naar maximaal 6.000 bewegingen dagelijks.

Bewoners aan de Fluwelensingel werden volop betrokken bij de ideeënvorming en waren tevreden over de ontwikkelingen. Tot in 2017 ineens de supermarkt ter sprake kwam, vertelde een van de bewoners ons: “We waren al anderhalf jaar onderweg met het mobiliteitsplan, toen kwam ineens die supermarkt als een duveltje uit een doosje”. Een grote supermarkt met een parkeerplaats met talloze extra autobewegingen op de singels tot gevolg. Ze leidden tot grote verbazing op de Fluwelensingel.

VCP
Intussen stoomde de gemeente Gouda op met hun uitwerking van het Mobiliteitsplan, het beruchte VCP (Verkeerscirculatieplan, ook bekend als Verkeersplan). In 2019 kwam wethouder Niezen met de eerste versie, waarin knips werden aangebracht op de singels. Die zouden het verkeer daar terugbrengen naar 2.350 bewegingen per dag. De ingreep was voor veel Gouwenaars echter een brug te ver, het eerste VCP moest terug naar de tekentafel.

Diezelfde knips bleken de belangrijkste maatregel die uit het nieuwe VCP (2021) werd geschrapt. Daardoor nam het verkeer op de singels wel veel minder sterk af dan gehoopt. Saillant: in het VCP ging de schatting van het aantal auto’s in 2025 omhoog naar 8.000 tot 10.000 voertuigen. Hier moest dan 20 tot 30% van worden verminderd. Een flink hogere schatting dan in het Mobiliteitsplan, met alle gevolgen van dien.

Extra verkeer supermarkt
Want, hoeveel auto’s rijden er nu dan op de Fluwelensingel? Wat rekenwerk.
Vlak voor de coronacrisis deed de gemeente een verkeersmeting en registreerde dagelijks 7.115 voertuigen op de Fluwelensingel. Volgens de analyse van de Raad van State zal het verkeer door de supermarkt plus appartementen toenemen met bijna 1.300 voertuigen per dag. Het doel dat de gemeente heeft gesteld in haar Mobiliteitsplan is minder voertuigen op de singels. Er worden weliswaar percentages genoemd, maar daaraan blijken zij niet met handen gebonden.

Een stijging van 1300 voertuigen is procentueel 13 tot 16,25%. Wordt het totale aantal voertuigen desondanks met 20 tot 30% verminderd, dan vindt er toch een lichte daling plaats, zo is de redenatie. Er zit echter een vertekening in. Het aantal gaat uit van een fictief aantal voertuigen van 8.000 tot 10.000 in 2025. Maar bewoners vroegen om een vermindering ten opzichte van nu (2020), niet over vijf jaar.

Wat helpt is dat de gemeente tussen het Mobiliteitsplan (2017) en het nieuwe VCP (2021) het aantal voertuigen heeft opgeschroefd van 7.500 naar 8.000/10.000 stuks. Hierin zitten de aantallen van de supermarkt al verwerkt. Hierdoor zijn de percentages makkelijker haalbaar. Als er een daling plaatsvindt van, laten we het gemiddelde nemen, 25% op 9.000 voertuigen, dan komen we op 6.750 voertuigen dagelijks. Leg dit nog eens naast de 7.115 voertuigen van vorig jaar; het is een minieme daling.

Onveilig
Alles onder voorbehoud, want er wordt alleen gewerkt aan de hand van rekenmodellen, fictieve cijfers en maatregelen die nog niet genomen zijn. Niet alleen zijn de bewoners niet geholpen, het VCP wil op basis hiervan ook aanpassingen aan de weg doen. Er moeten meer fietsers en wandelaars op de singels komen. Met een gelijk aantal motorvoertuigen is de vraag of dat verantwoord is. Dat is echter aan het volgende College. Voorlopig kijkt Gouda vooral naar wat er achter de woningen aan de Fluwelensingel gebeurt, daar komt straks na meer dan 15 jaar dan eindelijk een supermarkt.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl