Weekblad deGouda digitaal

Bijzondere scholen in Gouda: Auris Taalplein

Auris Taalplein is een in Gouda gelegen school voor speciaal onderwijs; een school voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een taalontwikkelingsstoornis. In het kader van de bijzondere scholen brengen we Auris Taalplein in dit artikel in beeld.

Auris Taalplein is geen school waar je je gewoon voor kunt aanmelden; kinderen die intensieve zorg nodig hebben op het gebied van taal komen hier terecht voor een warm taalbad. Dat kan bij vierjarige leeftijd – als start van het basisonderwijs – maar een hoop kinderen stromen later in. Zij zijn gestart in het reguliere basisonderwijs waar ze vaak al begeleid werden, maar op een gegeven moment blijkt dat niet voldoende te zijn. Dan worden ze doorverwezen naar Auris Taalplein.

‘’Taal staat hier centraal’’”

Teamleider Jeske Langenhuysen licht dit toe: ‘Een taalontwikkelingsstoornis wil niet zeggen dat het kinderen zijn met een tweedetaalverwervingproblematiek; het zijn kinderen waarbij de taal an sich zich niet goed ontwikkelt, en het is niet altijd duidelijk hoe dat komt. Het kan om het begrip, de inhoud of het gebruik van de taal gaan. Allerlei soorten taalproblematiek komen hier in de school bijeen.’ Daarnaast benadrukt ze dat een taalontwikkelingsstoornis niks over de intelligentie van kinderen zegt.

De insteek is om leerlingen zodra dat kan terug te leiden naar het regulier onderwijs. Het onderwijs biedt dan ook alle handvaten voor verbetering van de taal. Wat daarbij helpt, is de kleine klassen; bij Auris Taalplein tellen die ongeveer vijftien leerlingen. Daarnaast is er een groot team van medewerkers: leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zijn aan de school
verbonden.

Jeske: ‘We werken met reguliere lesmethodes; lezen, rekenen en taal behandelen we hier, net als in het regulier onderwijs. Soms vertragen we het aanbod; rekenen gaat immers ook gepaard met taal en daar lopen onze kinderen tegenaan. We kunnen niet
altijd hetzelfde tempo aanhouden als in het
regulier onderwijs.’

In de lessen is aandacht voor de manier waarop taal wordt aangeboden. ‘We werken in de kleutergroepen veel met visuele ondersteuning; naast afbeeldingen soms ook ondersteunend met gebaren. Daarnaast doen we heel veel aan woordenschattraining. Tot slot zijn de leraren getraind en ervaren om hun taal aan te passen; de zinnen zijn korter en de instructie wordt duidelijk gegeven.’ Naast de lessen krijgen leerlingen in de onderbouw twee keer per week individuele
logopedie en ze krijgen groepslogopedie. De frequentie neemt af naarmate ze ouder worden, maar de taalstimulans blijft. Kortom: ‘Taal staat hier centraal.’

Een andere belangrijke pijler van Auris Taalplein is ‘de vreedzame school’. Op dit gebied heeft ze onlangs ook het predicaat Excellente school toegekend gekregen. Een voorbeeld van die vreedzaamheid is het gebruik van leerlingmediatoren; dat zijn bovenbouwleerlingen die tijdens de pauzes op het plein helpen eventuele conflicten tussen andere kinderen op te lossen. Jeske vertelt: ‘Vreedzame school is de basis van onze school. Daar is alles op gebaseerd; de manier van omgaan met elkaar, de regels die we
hebben, het taalgebruik et cetera.’

De inspectie heeft eerst gekeken of de school voldoet aan de kwaliteiten ‘goed’. Die test heeft Auris Taalplein doorstaan en dat is al iets om heel trots op te zijn, vindt Jeske. Na een proces van gesprekken en  jurybezoeken heeft de school maandag 21 januari 2019 gehoord dat ze zich ook ‘excellent’ mag  noemen. ‘Dat gezien wordt dat Vreedzame school verankerd is in de school en dat we daar op een
positieve manier mee bezig zijn, is de kers op de taart. Het is voor ons vooral een bevestiging dat  we goed bezig zijn. Ook voor de ouders en kinderen is het heel fijn.’

Ook de kleinschaligheid – Auris Taalplein telt op  het moment 104 leerlingen – kenmerkt de school.  ‘Alle leerlingen kennen elkaar. We doen ook veel  activiteiten samen om de kinderen te leren dat we allemaal bij elkaar horen.’ Laatst was dat het voorleeskampioenschap, een schoolbrede activiteit. De school werkt in het kader van Vreedzame school ook met jaarlijks terugkerende thema’s die gaan over aandacht besteden aan elkaar en de omgang met elkaar, zoals ‘we hebben hart voor elkaar’, ‘we hebben oog voor elkaar’ en ‘we hebben oor voor elkaar’.

Jeske vertelt ook dat ze zoveel aan de onderlinge band werken, omdat kinderen buiten school niet zo snel afspreken. ‘Kinderen komen van allerlei kanten: de helft komt it Gouda, maar sommigen wonen 30 kilometer verderop en gaan met de taxi naar school. Vandaar dat we hier op school het gevoel van samenzijn proberen te creëren.’

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl