Weekblad deGouda digitaal

Biografie over beroemde Goudse schrijfster Anna Barbara van Meerten

Gouda – Historische Vereniging Die Goude heeft een biografie uitgebracht over de Goudse Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. Het eerste exemplaar werd op 7 november overhandigd aan Henny van Dolder-de Wit, erelid van de vereniging.

Van Meerten-Schilperoort was schrijfster, pedagoge, schoolhoudster, maatschappelijk werkster en voorvechtster voor beter meisjesonderwijs. In diverse boeken en artikelen riep zij vrouwen op volwaardig deel te nemen aan de samenleving en zich voor andere vrouwen in te zetten. Zelf gaf ze het goede voorbeeld. Ze schonk geld, voedsel, kleding en goede raad aan de armen en zieken van haar stad, en bezocht de (vrouwelijke) gevangenen in het Tuchthuis aan de Groeneweg.

Levensloop
Maar wie was zij eigenlijk? Welke gebeurtenissen hadden haar gevormd? Hoe slaagde zij erin als een der eersten de kenniskloof tussen mannen en vrouwen te overbruggen? Dat is in het boek te vinden dat werd geschreven door Jean-Philippe van der Zwaluw. Het boek ‘De kroon van Gouda – Veelzijdig voorloopster van de vrouwenbeweging Anna Barbara van Meerten-Schilperoort’ schetst de levensloop van deze bijzondere vrouw. Het telt 400 bladzijden en 70 illustraties, kost  24,95 euro en is verkrijgbaar bij Die Goude of via de boekhandel.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl