Weekblad deGouda digitaal

Bomen Gloriantplantsoen mogen tóch blijven staan

Gouda – Wel kappen, niet kappen, wel kappen… 1,5 jaar lang heeft het touwtrekken geduurd. Maar met de stemming in de gemeenteraad vorige week lijkt het pleit nu beslecht: de drie beeldbepalende bomen aan het Gloriantplantsoen mogen tóch blijven staan. Met een ruime meerderheid schaarde de gemeenteraad zich achter een motie voor behoud van de bomen. Het project gaat wel ruim een ton meer kosten dan eerder begroot. Dat was nooit nodig geweest als op tijd was gehandeld, vindt initiatiefnemer Manon Bossard: “Triest dat het zo duur is, het had niet gehoeven”.

Het afgelopen jaar was een patstelling ontstaan tussen de gemeente, die de bomen wilde kappen voor hun ophogingsproject, en de bewoners. Het openbaar gebied moet met zo’n veertig centimeter worden opgehoogd. Als je dat in één keer doet overleven de drie beeldbepalende Platanen het niet. Het plan van de gemeente hield bovendien geen rekening met de plek van de bomen. Een alternatief plan waarin wel rekening werd gehouden met de bomen vond wethouder Niezen niet gewenst.

Handtekeningen
Initiatiefnemer Manon Bossard verzamelde vorig jaar 135 handtekeningen in de buurt en drong aan op boombehoud. Met succes; november 2020 besloot de bezwaarschriftcommissie dat de gemeente een alternatief plan moest onderzoeken voor het gebied. De bewoners leverden hun ideeën aan en de gemeente zou daarmee aan de slag gaan. Eind januari dit jaar besloot wethouder Hilde Niezen echter dat de alternatieve plannen te veel nadelen hadden. Zij zouden te duur zijn en ten koste gaan van parkeerplaatsen en groenoppervlak. Ook was de plek van de speeltuin een probleem.

Meningsverschil
Hier verschilden echter de meningen. De extra ruimte en kosten die nu een struikelblok vormden voor de wethouder waren helemaal niet nodig geweest, als de gemeente op tijd was begonnen met voorbereiden, betoogde boomverzorger en bewoner Robin Stalman: “De bomen staan al een centimeter of 25 hoger dan de straat. Als ze vroegtijdig een beetje grond eroverheen hadden gedaan met voedingsstoffen, hadden ze dezelfde grootte kunnen aanhouden”. De gemeente bestreed dit, volgens hen kostte het 3 á 4 fasen, verspreid over 6 jaar, om de bomen goed mee te kunnen nemen in de ophoging.

Ook was de speeltuin onder de bomen in het alternatief voor de gemeente een no-go. Onveilig voor de kinderen en slecht voor de bomen, vond zij. Terwijl de wethouder stellig vasthield aan het oude plan stuitte zij in februari op weerstand in de gemeenteraad. Die wilde eerst over het onderwerp kunnen debatteren. Na uitgebreid beraad diende de Partij voor de Dieren Gouda samen met GBG, Onafhankelijk Gouda, de 50+ partij en GoPo vorige week een motie in. Met succes.

Wrang
De motie verzoekt de wethouder de bomen te behouden en het alternatieve plan samen met bewoners uit te werken. Het budget wordt met maximaal 120.000 euro verhoogd (waarvan ongeveer 100.000 euro voor het plan). Voor de speeltuin moet een andere oplossing worden gezocht. Manon Bossard is blij met de uitkomst, maar blijft het wrang vinden dat een gemeente die groen praat, zelf zo weinig moeite lijkt te doen om de bomen te behouden: “Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, hoe kunnen we ophogen en met bomen samen laten gaan?”

Als de speeltuin aan het plantsoen wordt geopend is Hilde Niezen al wethouder af. Ze heeft toegezegd toch aanwezig te zijn bij de opening. Een feestelijke samenkomst na alle onenigheid.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl