Weekblad deGouda digitaal

Breuk GBG en GoPo

#Gouda – De leden van Gemeentebelangen Gouda (GBG) hebben besloten de fusiebesprekingen met Gouda Positief, die tijdelijk waren opgeschort vanwege de gang van zaken rond de coalitieonderhandelingen, niet verder voort te zetten en de samenwerking met genoemde fractie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

“Reden van dit besluit is de gang van zaken binnen en buiten de fractie- en bestuursvergaderingen tijdens de vorming van coalities. Het eigenzinnig optreden van enkele leden van GoPo en het ontkennen en niet nakomen van afspraken, welke in het bijzijn van onze leden zijn gemaakt, wordt door ons hoog opgenomen.Daar komt bij dat recent tijdens een gesprek met ons bestuur de fractievoorzitter van GoPo/GBG heeft gedreigd de fusie niet door te laten gaan wanneer Jan de Koning (GBG) zich kandidaat stelt voor de functie van wethouder”, aldus het bestuur van GBG. Er is volgens GBG een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan.
Basis
“Op grond daarvan is er onvoldoende basis om verder te gaan met het proces van fusie van de twee partijen. Als GBG zijn wij ten opzichte van onze kiezers verplicht ook die verantwoordelijkheid te nemen. Vanaf heden zal onze vertegenwoordiger weer als raadslid namens de fractie van GBG gaan functioneren.” GoudaPositief fractie gaat nu met met vier leden verder. Johan Weeber (fractievoorzitter), Marjolijn van den Tweel – Rispens, Wim Schmidt en Rachid Karkache. Johan Weber laat weten dat er geen paniek is. ‘We gaan verder met vijf partijen, die in totaal twintig zetels hebben. Het streven blijft om op 11 juni collegepresentatie te geven.’

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl