Weekblad deGouda digitaal

CDA Gouda is troep op straat zat

Gouda – De CDA fractie in Gouda heeft de afgelopen tijd veel klachten gehoord van inwoners van Gouda als het gaat om afval op straat. De klachten komen onder andere vanuit de wijken Korte Akkeren, Oosterwei, Gouda Noord en Goverwelle. En meestal gaat het daarbij om vuilnis bij de vaste inzamelpunten, zoals bijplaatsingen of te vroeg of verkeerd aangeboden afval. ”De foto’s die bij de klachten worden meegestuurd zijn bepaald niet fris”vertelt raadslid Martijn van der Wind. ”Daarom heb ik namens de fractie van CDA Gouda schriftelijke vragen gesteld.”

Behalve een strengere aanpak, pleiten zij ook voor samenwerking met buurtbewoners. CDA Gouda is een groot voorstander van overeenkomsten of afspraken tussen gemeente en buurten. In dit soort ‘buurtcontracten’ of ‘buurtbeloftes’ kunnen bewoners en gemeente samen prioriteiten en doelen vastleggen voor de kwaliteit en leefbaarheid van een buurt. ”Dat kan bijvoorbeeld gaan over de aanpak van overlast en vernieling, zoals bij het sportveldje in de wijk Achterwillens waar in de dug-out wordt gebarbecued. De uitvoering kan dan wat ons betreft op eenzelfde manier als bij de buurtspeeltuinen, zoals in Goverwelle en Gouda Oost, waarbij er afspraken zijn gemaakt over toezicht en beheer. We denken dat dergelijke buurtafspraken mogelijk ook kunnen bijdragen aan het gezamenlijk tegengaan van vuilnis op straat. Daarom vragen we ook of het college met ons van mening is dat maatwerk en afspraken op buurtniveau kunnen bijdragen aan een gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijke inzet voor leefbare buurten.”

De partij wil eerst dat de gemeente meer werk maakt van opsporing, handhaving en bestraffing. Daarom vraagt de partij of het college ook vindt dat het tijd is drastischer maatregelen te treffen, zoals cameratoezicht, meer handhaving en hogere boetes. Wat CDA Gouda betreft  kan het cameratoezicht ook  binnen de grenzen van de privacy door in te zetten op camera’s met kunstmatige intelligentie. ”Dan worden alleen beelden bewaard van verdachte situaties, zoals bijplaatsingen van afval naast de containers”.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl