Weekblad deGouda digitaal

CDA Gouda wil betere ondersteuning voor mantelzorgers

Gouda – CDA Gouda vindt dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor mantelzorgers. Zij geven zeven aanbevelingen aan het College van B&W. Dit doen zij op grond van eigen onderzoek en van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens CDA-raadslid Eppy Boschma vragen de nieuwe cijfers om een vernieuwde kijk op ondersteuning.

In Gouda verlenen zo’n 11.000 mantelzorgers intensief mantelzorg. Het is vaak fysiek zwaar. Erkenning, begrip en waardering is volgens het CDA daarbij erg belangrijk.. Daarom wordt in Gouda met mantelzorgers besproken welke behoefte zij nodig hebben aan ondersteuning.

Aanbevelingen
In de aanbevelingen vraagt het CDA Gouda onder meer een zorgvriendelijker parkeer- en verkeersbeleid. Ze bevelen een gratis parkeerkaart aan die nu nog 60 euro kost. Ook wordt gepleit voor het introduceren van een Park&Ride-plek bij zorginstellingen. Het verkeersbeleid moet herzien worden met als invalshoek de veiligheid en zorg.

Verder wordt aanbevolen dat vrijwilligers 75plussers elk jaar een bezoek te brengen. Nu gebeurt dat nog 1 keer in de 5 jaar. Ook is er behoefte aan voldoende respijtzorg (bijv. dagbesteding en nachtopvang). Het CDA Gouda wil van het College van B&W weten hoe het daarmee staat en hoe er bekendheid aan wordt gegeven. Daarnaast dient de website van de gemeente Gouda actueel te zijn.

Boschma stelt vast dat er nu geen informatie is opgenomen dat mantelzorgers, onder voorwaarden, huishoudelijke hulp kunnen krijgen voor 5 euro per uur: “Het onderzoek van het SCP toont juist aan dat op het vlak van informatievoorziening nog een wereld te winnen is.”

Voor meer informatie:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl