Weekblad deGouda digitaal

Certificaat voor Goudse Waarden

#Gouda- In augustus 2011 begon De Goudse Waarden met het tweetalig gymnasium, gevolgd door het tweetalig atheneum. Vier jaar later, op woensdag 23 september, mocht Marja van Gurp, directeur van het Lyceum-havo het tto-juniorcertificaat in ontvangst nemen. Het tto-juniorcertificaat houdt in dat het tweetalig onderwijs in de onderbouw (klas 1 t/m 3) voldoet aan de strenge Europese kwaliteitseisen om als tto-school te worden erkend.

Met vlag en wimpel geslaagd!
De toekenning van het tto-juniorcertificaat kan op zijn vroegst vier jaar na de start van de opleiding plaatsvinden en zo ontving de school in april jl. vertegenwoordigers van het Europees platform om het tweetalig onderwijs op school te beoordelen. Na afloop was de visitatiecommissie zeer lovend over het tto van De Goudse Waarden. Het eindcijfer mag er dan ook zijn. Een 3,5 op een schaal van 4!

Tweetalig onderwijs op De Goudse Waarden
Het Lyceum-havo biedt een veelzijdige opleiding waarbij de leerlingen het merendeel van de vakken in het Engels krijgen en op een natuurlijke wijze Engels leren. Hierdoor is de opleiding heel toegankelijk en van goede kwaliteit. Aan het einde van de onderbouw (klas 3) beheersen de leerlingen het Engels al op een niveau dat ruim boven vwo 6 ligt en hebben ze veel internationale ervaringen opgedaan. De eerste lichting tweetalige leerlingen zit nu in vwo 5 en volgt het uitdagende IB-programma

(International Baccalaureate). Dat programma bestaat uit onderdelen die ook in de bachelorfase van een studie Engels worden aangeboden.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl