Weekblad deGouda digitaal

Cinema Gouda geen suikeroom voor de Goudse Schouwburg

Gouda – In Gouda ontvangen 4 culturele organisaties een relatief hoog subsidiebedrag ten opzichte van de andere Goudse organisaties. Deze subsidie is structureel, wat betekent dat de subsidie voor meerdere jaren is toegekend. Het onderzoeksteam van Stichting Lokale Verbinding en magazine deGouda licht de motorkap een tikje op in ons onderzoek naar de subsidiebesteding van de cultuursector in Gouda. Deze keer deel 1 over de Goudse Schouwburg: “De belofte van Cinema Gouda”.

Hoe het allemaal begon..
De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda horen bij elkaar. Hoe staat het anno 2020, ruim 5 jaar na de opening van Cinema Gouda, met de financiën van de Goudse Schouwburg en Cinema Gouda?

De inkomsten van de commerciële Cinema Gouda zouden het jaarlijkse subsidiebedrag, die de Goudse Schouwburg van de gemeente ontvangt, structureel moeten verlagen. Is dit gelukt? We zoeken het voor je uit.

Transparantie
Om de vraag te beantwoorden heb je de cijfers nodig van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda (dit is de officiële naam). Dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de stichting nog nooit jaarstukken heeft gepubliceerd. Een verzoek om cijfers aan de directie van de schouwburg wordt afgewezen. Uiteindelijk vinden we een beknopt jaarverslag op de website van een andere organisatie namelijk de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Schouwburg in zwaar weer
Nog voordat we het antwoord op onze onderzoeksvraag hebben gevonden stuitten we op iets anders. In een vergadering van de gemeenteraad op 5 juli 2017 werd de noodklok geluid: men constateerde dat de schouwburg er financieel slecht voor stond. Er was een structureel tekort van €250.000 in de exploitatie. Het eigen vermogen was gezakt tot €330.000 negatief. Er moest direct geld bij anders zou de schouwburg omvallen.

In 2015 ontving de schouwburg een subsidiebedrag van €727.865. Dit bedrag was bestemd voor de exploitatie van de schouwburg. Voor het onderhoud van het gebouw heeft de gemeente nog een apart potje. Jaarlijks wordt door de gemeente €174.000 gereserveerd voor onderhoud van het schouwburggebouw (ter vergelijk, voor alle scholen samen in Gouda is dit ongeveer €94.000).

Drie ton extra subsidie
Op de bewuste 5 juli 2017 werd door de gemeenteraad besloten om de subsidie te verhogen tot een totaal bedrag van ruim €1.034.000, nog ingaande in hetzelfde jaar 2017. Een verhoging met ruim €300.000. Door dit besluit leek de schouwburg gered van de ondergang.

Maar, er werd ook met dit besluit een nieuwe taak gegeven aan de Goudse Schouwburg. De extra €300.000 subsidie is bedoeld om als schouwburg sociale projecten te gaan uitvoeren. “De schouwburg moet meer een rol van betekenis gaan spelen in het sociale domein”, zegt de huidige directeur Tineke Maas tijdens een gesprek dat wij dit najaar met haar hebben. De extra subsidie is hiervoor bedoeld. “Met deze extra opdracht van de gemeente Gouda wordt echter geen geld gegenereerd. Sterker nog, het zijn speerpunten die geld kosten”, aldus de directeur van de schouwburg.

Nieuwe taak in sociaal domein
Ruim 3 ton is veel geld voor sociale projecten en er zijn in Gouda andere organisaties die dit al als primair doel hebben. Deze organisaties zouden heel goed werk kunnen leveren voor deze €300.000. De vraag of de schouwburg de juiste organisatie is om subsidie aan te verstrekken voor activiteiten in het sociale domein, wordt door de gemeenteraad niet gesteld noch beantwoord. Het heeft er dan ook alle schijn van dat deze nieuwe taak vooral bedoeld was als politiek compromis om op de bewuste 5 juli 2017 een go te krijgen binnen de gemeenteraad voor de extra donatie van 3 ton. Er is destijds ook geen nadere specificatie gegeven wat precies wordt bedoeld met deze activiteiten in het sociale domein.

Hoe dan ook, nu de schouwburg een extra taak heeft, namelijk het organiseren van activiteiten in het sociale domein, wordt ons onderzoek uitgebreid met een nieuwe vraag. Hoe staat het met de activiteiten in het sociale domein? Waar is in 2017, 2018 en 2019 het – opgeteld €900.000 – subsidiegeld aan besteed? Hoe is dit verantwoord aan de gemeente? Voor nu parkeren we deze vraag.

Cinema Gouda is geen suikeroom voor de schouwburg
Terug naar de eerste vraag; levert de Cinema Gouda een positieve bijdrage aan de inkomsten van de schouwburg en kan daarmee – op termijn – de subsidie aan de Goudse Schouwburg omlaag? De stukken die beschikbaar zijn van de schouwburg geven geen inzicht in de bronnen van de inkomsten. We kunnen niet zien wat het aandeel van de Cinema is in de opbrengsten van de schouwburg. Wat we wel zien is dat deze inkomsten sinds de komst van de cinema, 5 jaar geleden, niet substantieel veranderd zijn. Sterker nog in 2017 zakken de totale inkomsten zelfs met ruim €150.000 t.o.v. 2016.

Navraag bij de directeur Tineke Maas schept duidelijkheid. Op de vraag: “Kunnen de winsten van Cinema Gouda gebruikt worden om bij te dragen in de kosten van de Goudse Schouwburg” antwoordt zij “Dat gaat niet gebeuren. Cinema Gouda kan onderhoud aan het eigen pand betalen en daar houdt het op.”

Kritische blik gemeenteraad
De mooie belofte dat de Cinema Gouda een structurele bijdrage zou gaan leveren aan de inkomsten van de Goudse Schouwburg vormde mede het fundament onder de politieke goedkeuring voor de bouw van de Cinema Gouda, in 2010. We weten niet op welke informatie de directie van de schouwburg zich in 2010 baseerde dat de Cinema Gouda een bijdrage kon leveren. Ook is niet bekend hoe hoog de verwachting was dat deze bijdrage zou zijn. Op welke informatie heeft de gemeenteraad eigenlijk besloten? Was er wel informatie? Helaas onbekend want de vergadering vond plaats achter gesloten deuren.

Dit betekent vooralsnog dat de Goudse Schouwburg op zoek moet naar andere bronnen van inkomsten om meer los te komen van de subsidiekraan van de gemeente Gouda. De vraag is of en wanneer dit gaat gebeuren. De huidige subsidie van – op dit moment – bijna 1,1 miljoen euro is door de gemeente voor een lange periode vastgesteld, dus een directe financiële prikkel is er niet.

Het onderzoek gaat verder
Dit is deel 1 van ons onderzoek naar de Goudse Schouwburg. Binnenkort verschijnen er nog 3 delen. Eerder publiceerden we al deel 1 over de Garenspinnerij.

Kun je een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Heb jij antwoorden op in ons artikel genoemde vragen? Neem dan contact met ons op via de mail redactie@degouda.nl (mag ook anoniem).

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl