Weekblad deGouda digitaal

College wil meer onderzoek naar nut en noodzaak containerterminal Sluiseiland

Gouda – Het college wil een nader onderzoek naar nut en noodzaak van een containeroverslagterminal op het Sluiseiland.  B en W zijn er niet van overtuigd dat een containerterminal ook echt op deze plek moet komen.

De provincie Zuid-Holland heeft op verzoek van onder andere Gouda Onderneemt! een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een containerterminal op deze plek. Deze week is het rapport ‘Verkenning belangen containeroverslagpunt Sluiseiland’ van onderzoeksbureau Sweco verschenen. Volgens wethouder Rogier Tetteroo  is het college er ook na dit rapport niet van overtuigd dat er zo’n terminal op deze plek moet komen. “Wij willen eerst weleens weten wat het nut van zo’n containeroverslag op Sluiseiland is.”

Belang omwonenden
B en W onderkennen het economische belang ervan, maar vinden dat er ook aandacht moet zijn voor de belangen van omwonenden, de verkeersafwikkeling, het milieu en de veiligheid. Er zal ook moeten worden gekeken naar alternatieve locaties. Wijkteam Korte Akkeren heeft zich eerder al uitgesproken tegen de optie van een containerterminal. Men vindt het slecht voor de leefbaarheid van de wijk en vraagt ook naar een alternatieve locatie als de Goudse Poort te kijken. Wethouder Rogier Tetteroo belooft daaraan aandacht te besteden: “Het college gaat met bewoners de situatie bespreken en laat zich ook door hen informeren.”

Alternatieve locaties
Het college stelt als voorwaarde dat de financieel-economische haalbaarheid van de terminal moet worden onderbouwd en dat ook de gevolgen voor het woon- en leefklimaat en de lokale verkeersdruk een rol moeten spelen in de afweging van de locaties. Mede op verzoek van de gemeente zal de provincie in haar vervolgonderzoek ook alternatieve locaties betrekken.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl