Weekblad deGouda digitaal

‘Containeroverslag Sluiseiland moet uit het Regionaal Vervoersplan’

Gouda – Het Regionaal verkeers- en vervoersplan (RVVP) is een gezamenlijk plan van zeven gemeenten en het Hoogheemraadschap. Hierin staan concrete regionale vervoersprojecten genoemd die de gemeenten van belang vinden. Eén project voorziet in een containeroverslag op Sluiseiland bij Gouda. “Deze zinsnede moet echt uit het RVVP”, aldus SGP-raadslid Jacques Rozendaal die daarvoor in de gemeenteraad op 1 februari een motie indient.

De containeroverslag op Sluiseiland is omstreden. Veel inwoners van de wijk Korte Akkeren hebben grote moeite met de eventuele komst van zo’n overslag. Bovendien zijn er afspraken dat Sluiseiland ‘groen’ zou blijven. Om die reden is ook de SGP-fractie er geen voorstander van dat de overslag op Sluiseiland komt. Maar volgens Jacques Rozendaal moeten we die discussie nu niet voeren, want dat komt pas als het onderzoek naar de locatie is afgerond. “Het gaat er nu vooral om dat in het RVVP niet op deze beslissing vooruit wordt gelopen. Daarom dienen we de motie in”.

Steun in de rug
In reactie op vragen van SGP-burgerraadslid Harold Hooglander bleek vorige week dat de gewraakte zinsnede al in de RVVP-tekst was gekomen toen deze locatie nog niet omstreden was. Het wijzigen van het RVVP blijkt echter niet gemakkelijk, omdat de tekst in alle zeven gemeenten tegelijkertijd is aangeboden aan de Raad. Wethouder Hilde Niezen zal daarom goedkeuring moeten krijgen van alle andere zes gemeenten om de verwijzing naar Sluiseiland te schrappen. “Deze motie is daarom bedoeld als steun in de rug van de wethouder om de wijziging voor elkaar te krijgen”, aldus Rozendaal. De meerderheid van de Raad steunt de motie.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl