Weekblad deGouda digitaal

Croda in overtreding bij grote brand in januari

Gouda – Croda Nederland beging overtredingen tijdens het ontstaan van de grote brand, januari dit jaar. Dit blijkt uit een inspectierapport dat deze krant heeft opgevraagd met een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Omgevingsdienst DCMR, die toezicht houdt op de fabriek, schrijft dat de medewerkers die bij de vetvanger-installatie aan het werk waren, niet goed op de hoogte waren van de risico’s van de installatie. Hoe de brand kon ontstaan blijft onopgehelderd.

Omgevingsdienst DCMR, uit Rotterdam Rijnmond, stelde in een brief van 19 mei dit jaar vast dat Croda vijf overtredingen heeft begaan rond de brand. Op het moment van de brand waren medewerkers van het bedrijf bezig aan onderhoudswerkzaamheden aan de vetvanger. Dit is een installatie die dient om vet uit afvalwater te scheiden en op te vangen.Voor de medewerkers was echter niet duidelijk dat zij in een ‘ATEX-zone’ werkten, een gebied waarin gevaar voor explosie bestaat. Dit had ook tot gevolg dat de veiligheidsmaatregelen niet werden nageleefd, schrijft DCMR. De medewerkers beschikten bovendien niet over een specifieke ATEX-training, verplicht in deze situatie.

Tot slot was de werkvergunning voor de werkzaamheden niet volledig ingevuld. Er ontbrak veel aan: er werd niet aangegeven dat in ATEX-gebied werd gewerkt, welk gereedschap werd gebruikt, welke PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) gebruikt moesten worden en dat er een brandwacht aanwezig moest zijn en een brandblusser. Ook was er geen deskundige betrokken.

Overigens was er wel een brandwacht aanwezig op locatie, zo bleek uit een eerder interview dat het AD hield met directeur Gerrit Oudendijk. De directeur vertelde in het artikel dat de oorzaak een vonk moet zijn geweest tijdens de werkzaamheden. De brand werd al snel te groot voor de brandwacht, waarna de bedrijfsbrandweer werd ingeschakeld. Normaliter zouden de vetten geen vlam moeten hebben gevat, vertelde Oudendijk. Waarom dit nu wel het geval was, was reden voor verder onderzoek. Over de resultaten hiervan is niets bekend gemaakt.

Reactie Croda:
Zoals uit het rapport blijkt zijn een aantal zaken niet goed gegaan op 18 januari jl. Inmiddels zijn de ATEX zones goed aangegeven en medewerkers opnieuw getraind, waardoor de kans op herhaling is geminimaliseerd. Ook de procedure voor het gebruik van werkvergunningen opnieuw is aangescherpt. Het onderzoek heeft ons wel weer gewezen op de risico’s die er kunnen zijn, ondanks de maatregelen die we nemen. Het benadrukt de noodzaak om de te nemen maatregelen regelmatig te toetsen en onze medewerkers getraind te houden. Zowel de brandweer als de DCMR hebben ons regelmatig bezocht de afgelopen maanden en tijdens de her-inspecties in maart en juni is geconstateerd dat alle overtredingen zijn opgelost. In de meest recente inspectie van vandaag, 20 september 2021, zijn door de DCMR geen overtredingen vastgesteld.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl