Weekblad deGouda digitaal

D66 Gouda ondersteunt geen Skaeve Huse op de Tweede Moordrechtste Tiendeweg

Gouda – Op 1 november behandelt de Goudse gemeenteraad het voorstel van het college van B&W om Skaeve Huse op de Tweede Moordrechtse Tiendeweg te realiseren. ”Skaeve Huse zijn sobere woningen voor mensen die een rustige woonomgeving nodig hebben om geen overlast te veroorzaken, bijvoorbeeld door een psychische beperking. Voor alle duidelijkheid, D66 heeft grote bedenkingen en dito wensen bij deze ontwikkeling.  In deze column zal ik op een aantal van de bedenkingen en wensen in gaan. We hebben achtereenvolgens bedenkingen en wensen bij het proces, de locatie en hoge kosten van dit plan” zegt D66-raadslid Egbert Jan Kuijlaars

In een korte video van Kuijlaars beschrijft hij waarom D66 geen voorstander is van dit plan.  ”Het proces verdient geen schoonheidsprijs. Aan de sociale kant bestaat onduidelijkheid over de omvang van de doelgroep en over de criteria die gelden om tot die doelgroep te worden gerekend. Dat leidt tot onzekerheid over het benodigde aantal Huse.”

Het voorstel gaat uit van een logeerfunctie: tijdelijke bewoning voor mensen die in een rustige omgeving op adem komen, en dan weer terug gaan naar huis. ”Hoe dat in de praktijk geregeld is, is onduidelijk. Stel dat het project succesvol is, kan men dan terug naar het achtergelaten huis? En wat doen we dan met de leegstaande Huse? Uit de beantwoording op vragen hierover, werd duidelijk dat er in feite sprake is van het realiseren van permanente bewoning voor mensen die baat hebben bij wonen in een prikkelarme omgeving, iets heel anders dan logeren dus.”

En dat leidt tot de eerste bedenking van D66 bij dit plan: als we op een plek in Gouda wonen mogelijk willen maken, dient de bestemming van die plek voor aanvang van het project te worden gewijzigd. Aan dit bezwaar kan het college tegemoet komen door de Skaeve Huse als bestemmingswijziging voor te leggen aan de raad. En dat is dan ook meteen onze eerste wens ten aanzien van dit proces. Dat maakt het ook mogelijk om de verschillende bezwaren die bestaan rondom de gekozen lokatie beter te wegen ten opzichte van de maatschappelijke baten die Skaeve Huse ontegenzeggelijk met zich meebrengen.

Voor de volledige uitleg van D66 Gouda klik je hier.

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl