Weekblad deGouda digitaal

De Crabethstraat: leerschool voor funderingen Vogelbuurt

Gouda – ‘Uw fundering is mogelijk slecht, doet u onderzoek voor wij beginnen aan de riolering’. Dat was de strekking van de brief die de Vogelbuurt in februari op zijn kop zette. ‘Mensen stonden letterlijk op straat met elkaar te praten’. De brief, vonden sommige bewoners later, was wel erg hard aangekomen. Was dat nu nodig geweest? De gemeente vond van wel en hun reden heeft een naam: de Crabethstraat.

Daar moest in 2015 ook de riolering worden vervangen, net als in de Vogelbuurt. De gemeente stak er zonder vooronderzoek de schop in de grond. Tijdens de werkzaamheden begon daarop een hele rij huizen te verzakken. De problemen verrasten de gemeente compleet.

Discussie oorzaken
Pas achteraf kwam de discussie goed op gang over de oorzaken van de verzakkingen. Uit onderzoek van een van de bewoners rezen drie redenen op: de gemeente heeft te zware machines gebruikt, er is een te snelle grondwaterdaling geweest en de houten paalfunderingen waren mogelijk rot. Maar welke oorzaak was nu eigenlijk bepalend? Het antwoord moesten beide partijen schuldig blijven. Daarmee werd de aansprakelijkheid voor de kosten een kwestie van onderhandelen.

Uiteindelijk is er in de Crabethstraat nooit officieel onderzoek gedaan. De gemeente heeft de zaak zonder tussenkomst van de rechter geschikt. Wel zorgden de problemen voor een storm aan publiciteit. Landelijke media pikten het onderwerp op en zwengelden het aan als voorbeeld van hoe het niet moet. Het is de vraag of de gemeente vooraf had kunnen bevroeden welke risico’s er speelden. Het was namelijk de eerste keer na de bouw van de Crabethstraat, rond 1890, dat de riolering vervangen werd. Een gemeenteambtenaar noemt het project desgevraagd dan ook een ‘groot leermoment’. De opgedane kennis wordt nu in de praktijk gebracht in de Vogelbuurt.

Vooraf
Dat begon bij de gewraakte funderingsbrief. De gemeente stelde de bewoners hiermee in de gelegenheid onderzoek te doen naar hun fundering, zegt een ambtenaar. Veel mensen wisten het misschien niet, maar huizenbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor die fundering. Door vooraf garanties te creëren voorkomt de gemeente dat de discussie opnieuw –in verhitte toestand– achteraf moet worden gevoerd. Zijn de funderingen in orde, dan moeten ze tegen de werkzaamheden bestand zijn, is het standpunt.

Tijdens
Voor die werkzaamheden is nog meer informatie beschikbaar. Zo is er een onderzoek uit de jaren ’80 dat recent weer aan het licht kwam. Dat benadrukt dat zorgvuldiger moet worden gewerkt als er slappe grond en houten palen in het spel zijn. In de Crabethstraat stonden de huizen te schudden terwijl met zware machines in de bodem werd gewerkt. Veel hangt dus af van de juiste uitvoering van de werkzaamheden. De palen vormen de scherprechter, want mochten goed bevonden palen straks toch in de problemen komen, dan ligt de aansprakelijkheid bij de gemeente.

Vertrouwen
Het blinde vertrouwen dat voor de Crabethstraat nog heerste onder bewoners is inmiddels omgeslagen in een diep wantrouwen. Het lot van de houten paalfundering ligt voor een groot deel in handen van de gemeente. Het slechte grondwaterbeheer in het verleden en de heftige brief wekken in de Vogelbuurt weinig vertrouwen. Aan de andere kant staan bewoners die een funderingsonderzoek hebben laten doen sterk, mocht het toch weer fout gaan. En zoals een ambtenaar terecht aangeeft: misschien is het voor iedere woning op houten palen verstandig om eens in de zoveel tijd naar de fundering te laten kijken. De houten palen blijven namelijk kwetsbaar, waar dan ook in Gouda. En rioolwerkzaamheden zijn de vuurproef waarbij ze staan of vallen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl