Weekblad deGouda digitaal

De Goudse groeit in volle breedte

Gouda – Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft in 2018 een positief resultaat geboekt van € 36,3 miljoen (2017: € 34,4 mln.). De totale omzet bedroeg € 623 mln. (2017: € 571 mln.). Het premie-inkomen was € 517 mln. (2017: € 464 mln.). De periodieke premie groeide met 10,7% naar

€ 490,4 miljoen (2017: EUR 443,1 miljoen).

De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2018 uit op 233% (2017: 236%). Daarmee is De Goudse een uitstekend gekapitaliseerde verzekeraar. Het aansprakelijk vermogen steeg van € 418 miljoen naar € 429 miljoen.

Bevestiging mkb-focus
Met een resultaat van € 36,3 miljoen is net als in de vorige jaren een goed rendement op het eigen vermogen behaald (10,1%). Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester: ‘Het was een mooi jaar voor ons. Wij hebben een omzetgroei gerealiseerd in de volle breedte van € 52 mln. en zijn daarmee opnieuw bevestigd in onze strategische focus op oplossingen voor mkb-ondernemers. Daarnaast is, na jaren van daling, ook ons premievolume van particuliere schadeverzekeringen gestegen, wat vooral te danken is aan onze focus op klantbediening.’

Goudse Levensverzekeringen N.V. liet conform verwachtingen een positief resultaat zien van € 16,9 miljoen (2017: € 22,9 mln.). Ook het resultaat van Goudse Schadeverzekeringen N.V. (Inkomen en Zaakschade) voldeed met € 20,2 miljoen (2017: € 14,2 mln.) aan de doelstellingen. De kosten/premieratio van De Goudse is in 2018 opnieuw gedaald.

Samenwerking met adviseurs
De Goudse kiest heel bewust voor samenwerking met onafhankelijke adviseurs. Geert Bouwmeester: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een onafhankelijke adviseur de beste oplossing kan selecteren voor zijn relatie. Vooral ondernemers hebben behoefte aan een persoonlijk advies. En dan niet primair over welke verzekering ze moeten afsluiten maar over de risico’s die ze lopen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Professioneel risicomanagement, dus. Wij doen er veel aan om de adviseur hierbij te ondersteunen. Zo hebben wij Boris, onze risico-inventarisatietool voor Erkend MKB-adviseurs, helemaal vernieuwd. Bovenal ben ik er trots op dat in het Adfiz-onderzoek de adviseurs ons familiebedrijf voor de derde keer op rij hebben verkozen tot beste verzekeraar voor zakelijke schadeverzekeringen.’

De Goudse wil in 2019 verdere groei realiseren van de premie-inkomsten in alle kernsegmenten. In december 2018 heeft De Goudse overeenstemming bereikt over een samenwerkingsverband met Anker Insurance uit Groningen. De samenwerking bestaat in eerste instantie uit een participatie door De Goudse N.V. van 30% in het kapitaal van Anker Insurance Company N.V. In februari 2019 is bekendgemaakt dat De Goudse het 49%-belang van Van Lanschot Kempen in Van Lanschot Chabot Mandema & Partners (VLCMP) overneemt. De Goudse is inmiddels 100% eigenaar van VLCMP, inmiddels VLC & Partners geheten.

Kerncijfers

20182017
Premie-inkomen totaal€     517 mln.€      464 mln.
Periodieke premie€     490 mln.€     443 mln.
Omzet€     623 mln.€      571 mln.
Resultaat na belasting€    36,3 mln.€     34,4 mln.
Beleggingen€ 2.333 mln.€ 2.465 mln.
Technische voorzieningen€ 1.961 mln.€ 2.073 mln.
Aansprakelijk vermogen€     429 mln.€     418 mln.
Balanstotaal€ 2.514 mln.€ 2.633 mln.
Aantal medewerkers De Goudse (FTE/ultimo)798798
Rendement eigen vermogen10,1% 9,9%

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl