Weekblad deGouda digitaal

De jaren tien in cijfers

Wat hebben de jaren tien ons gebracht? Hoe staan de economie en de samenleving er nu voor? En hoe was dat aan het begin van het decennium?

Aan de hand van een vijftiental indicatoren schetst het CBS een beeld van de jaren tien. Sterk bepalend voor de economie in de jaren tien was de wereldwijde kredietcrisis, die aan de vooravond van het decennium uitbrak. De economie kromp sterk, de arbeidsdeelname liep terug en de woningmarkt haperde. De economie bleef lang kwakkelen, maar groeide in de tweede helft van het decennium uitbundig. Zo waren we aan het einde van het decennium toch welvarender dan aan het begin, ook al bleef de arbeidsparticipatie de facto steken op hetzelfde niveau.

De jaren tien waren ook de jaren waarin de Groningse gaskraan geleidelijk werd dichtgedraaid, na een serie bevingen in het wingebied. Verder werd de interneteconomie verder uitgebouwd, raakte de smartphone in korte tijd volledig ingeburgerd en waren steeds meer mensen actief op sociale media. Ook de volledig elektrische auto deed zijn intrede. Ondertussen groeide de bevolking, in het bijzonder het aantal 65-plussers, en werd het verkeer drukker. De uitstoot van broeikasgassen nam niettemin af, evenals het percentage mensen dat slachtoffer werd van een misdrijf.

Voor zover mogelijk worden in het overzicht jaarcijfers gepresenteerd voor 2010 en 2019, plus de ontwikkeling tussen die twee jaren. In een enkel geval wordt een langere tijdreeks vertoond, omdat de ontwikkeling in het afgelopen decennium sterk schommelde, of omdat een belangrijke ontwikkeling reeds voor het begin van de jaren tien was ingezet. Uiteraard vormen de vertoonde indicatoren slechts een selectie uit de vele mogelijke cijfers die over de jaren tien te maken zijn.

Arbeidsmarkt
In 2018 waren ongeveer 9,4 miljoen mensen aan het werk, bijna 600 duizend meer dan in 2010. Het aantal zelfstandigen steeg het sterkst in deze periode: 11 procent.

Psychische vermoeidheid door het werk (burn-out)

Bevolking
De Nederlandse bevolking is in de jaren tien gegroeid van 16,6 naar 17,3 miljoen. Het aantal inwoners in Nederland steeg met 4 procent, terwijl het aantal huishoudens met 7 procent toenam.

Bevolkingsomvang Nederland

De bevolkingsgroei van ruim 700 duizend mensen bestaat uit natuurlijke aanwas (aantal geboorten minus aantal sterfgevallen), en migratie. Het grootste deel van de bevolkingsgroei kwam voort uit migratie: ruim 432 duizend personen. Natuurlijke aanwas zorgde per saldo voor bijna 276 duizend extra inwoners.

Samenstelling bevolking:

Economie
Ons inkomen ging erop vooruit: het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking nam met 8 procent toe in de periode 2010-2018.

BBP per hoofd

Maatschappij
Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, 97 procent van de Nederlanders heeft toegang tot internet. Het merendeel (92 procent) heeft een mobiele telefoon of smartphone, en 79 procent shopt online. Vooral het bezit van smartphones en het gebruik van sociale media nam toe.

Internet

Voor de volledige cijfers zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/53/de-jaren-tien-in-cijfers

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl