Weekblad deGouda digitaal

De Omgevingswet: samen maken wij Zuidplas

In 2021 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water en zorgt ervoor dat we samen afspreken wát op wélke plaats mogelijk is. Met deze wet kunnen we de fysieke leefomgeving – denk bijvoorbeeld aan de lucht, bodem, water en ook de natuur – ontwikkelen en beschermen. Er komt meer ruimte voor nieuwe initiatieven uit de samenleving. Zo zorgen wij er samen voor dat Zuidplas ook richting de toekomst voor iedereen een plek is om fijn te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarbij willen we dat wat goed is behouden en verbeteren waar het kan.

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen met behoud van de kwaliteit van de omgeving
Er komt 1 wet, 1 loket, 1 procedure voor het aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen zoals bijvoorbeeld een dakkapel of een nieuw bedrijfspand. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt ingekort van 26 naar 8 weken. De Omgevingswet wil aan de ene kant ruimte bieden aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de andere kant de kwaliteiten van de leefomgeving beschermen.

Samen aan de slag met de Omgevingswet en de omgevingsvisie
Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld voor Zuidplas en voor onze dorpen. Hierin komen op hoofdlijnen de ambities op onder andere het gebied van wonen, werken, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed en infrastructuur te staan. Daarnaast gaat de omgevingsvisie in op toekomstbestendigheid, inclusiviteit en gezondheid. We bepalen doelstellingen voor al deze thema’s en maken daarin keuzes. Zo voorzien we in de huidige behoeften en houden we rekening met behoeften van toekomstige generaties. Maar niet al het beleid van de afgelopen jaren verandert. We behouden wat goed en van toepassing is. Deze stukken vormen de basis voor de omgevingsvisie.


Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en uw dorp?

In april gaan wij graag met u in gesprek over de omgevingsvisie. We bouwen onder de Omgevingswet samen verder aan een mooi Zuidplas. Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en uw dorp? Wat moet absoluut een plek krijgen in de visie en waar moeten wij rekening mee houden? We maken in april een rondreis door de gemeente en komen naar u toe.

Doet u mee?
Op 4 april 2020 staan wij in Moordrecht en Moerkapelle en op 18 april 2020 in Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Na de zomer kunt u op het gemeentehuis zien wat we met alle opbrengsten hebben gedaan en welke onderwerpen in de visie terug komen.

Uiteindelijk stelt de raad de omgevingsvisie vast en daar zijn ook uw ideeën in verwerkt. Via het inspraaktraject kunt u dan uw mening geven over de vast te stellen omgevingsvisie.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet en/of over de omgevingsvisie? Kijk op www.zuidplas.nl/omgevingswet. Vragen over de Omgevingswet? Mail dan naar omgevingswet@zuidplas.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl