Weekblad deGouda digitaal

De RES 1.0 begint vorm te krijgen in Zuidplas met zon- en windenergie.

De driehoek Zuidplas, Gouda en Waddinxveen lijkt het belangrijkste gebied te worden voor de duurzame ‘energiecentrale’ (elektriciteitsopwekking) van de regio Midden-Holland.

Door de RES Midden-Holland zijn vier ‘testbeelden ‘gemaakt met betrekking tot de mogelijke locaties in de vijf gemeenten van Midden-Holland waar mogelijkheden zijn voor windenergie (grote en kleinere windmolens) en Zonne-energie (zonnepanelen op daken/ kleine locaties of zonneweides).

Een belangrijk stuurelement hierin is de mogelijkheid om aan te sluiten op het bestaande energienetwerk ten einde grote investeringen door netbeheerders hiervoor te voorkomen.

Door de RES Midden-Holland zijn vier beelden aangegeven als basis voor de verdere uitwerking gebaseerd op de volgende vragen: Waar zien we regionale kansen, waar zien we regionale uitdagingen en welke ontwikkelingen hebben prioriteit in het beeld. De vier uitgangsbeelden zijn:  Energiewegen, Energieparken, energieke Bedrijventerreinen en energieke Boeren en Burgers.

De concept RES heeft vanuit de gemeenteraden van de vijf gemeenten in Midden-Holland een aantal moties opgeleverd, zoals het inzetten voor toegankelijke informatievoorziening, aandacht voor het maatschappelijk belang en individuele (financiële) voordelen met goede voorbeelden. Tevens wordt inzet gevraagd voor participatie en 50% lokaal eigenaarschap voor alle inwoners en een optimale mix van zon en windenergie. Belangrijk is ook het behoud van het cultuurhistorisch landschap en de weidegronden met de komst van de zonnepanelen en de windturbines. En financiële haalbaarheid en de ontwikkeling van een éénduidig vergunningsbeleid voor zonneweides in de regio om misstanden te voorkomen. Maar let ook op de basis en begin bij het bevorderen van het isoleren van particuliere woningen.

Naast zonne- en windenergie wil men ook de ontwikkeling van alternatieve technieken en innovaties monitoren in de komende jaren, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het nog op te stellen utvoeringsplan in de komende 10 jaar nog een paar keer zal worden bijgesteld.

Wat heeft de RES 1.0, zoals die nu wordt voorgesteld in petto voor Zuidplas, gebaseert op de vier uitgangsbeelden:

Energiewegen: direct langs de A12, A20 en de N11 zijn gebieden aangegeven om windturbines te plaatsen en ook mogelijkheden voor zonne-energie op geluidsschermen. De rijen van windturbines lands de snelwegen zijn relatief eenvoudig te koppelen aan het energienetwerk, zeker nu er plannen zijn van de netbeheerders TenneT, Liander en Stedin om een hoogspannings- en middenspanningsstation te bouwen vlakbij Zevenhuizen aan de snelweg de A12.

Energieparken: de gebieden in Zuidplas waar men o.a. de plaatsing van zonneweides verder wil onderzoeken liggen boven Moerkapelle en langs de Rotte richting Zevenhuizen. Ook noemt men de de glastuinbouw rond Moerkapelle voor ‘zon op glas’ en het plaatsen van windturbines van 4 MW in het gebied tussen Moerkapelle en Zevenhuizen richting de A12.

Energieke bedrijventerreinen: Zuidplas kent een aantal grotere bedrijvenparken, zoals Kleine Vink, Hoogeveenen, Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel, het Gouwepark bij Moordrecht en het Nijverheidscentrum in Zevenhuizen. Deze bedrijfsparken zijn aangewezen als optie voor zon op grote daken, zonnepanelen bij de bedrijfsgebouwen en de plaatsing van windturbines. Maar ook kleinere gebieden met bedrijven wil men nader onderzoeken, zoals bijvoorbeeld Ver-Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Energieke boeren en burgers: hier komt 50% lokaal eigenaarschap aan bod met zonne-energie opwekking bij de dorpsranden, kleine windturbines of kleine zonnevelden bij de agrariërs en zon op dak van de stallen.

Hoe zit het met de andere gemeenten in Midden-Holland? Waddinxveen springt eruit met de (nieuwe) bedrijvenparken, vanwege de grote daken op de logistieke bedrijven. De  mogelijkheden voor energieke bedrijvenparken liggen voornamelijk in Zuidplas, Gouda en Waddinxveen. In het RES 1.0 conceptplan is de driehoek Zuidplas, Gouda en Waddinxveen de duurzame ‘energiecentrale’ (elektriciteitsopwekking) van de regio Midden-Holland. Het ziet er naar uit dat het Groene Hart voorbij Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente Krimpenerwaard ontzien zijn vanwege het behoud van cultuurhistorisch landschap en weidegronden. Daar zijn wel zoekgebieden voor kleine zonnevelden en/of kleine windmolens bij agrariërs.

Het conceptplan RES1.0 Midden-Holland gaat naar de gemeenteraden van Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Zuidplas. Het debat over ‘waar wel en waar niet’ en de controle of de moties zijn verwerkt in de plannen kan daar vanaf april gaan beginnen, de RES1.0 dient door alle vijf gemeenteraden voor 1 juli 2021 vastgesteld te zijn.

Voor meer informatie over de Regionale Energie Strategie klik hier.

Door Louis Bekker

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl