Weekblad deGouda digitaal

‘Economie en duurzaamheid horen bij elkaar’

Gouda – “In 2030 zijn er forse stappen gezet”, antwoordt Teun Bokhoven stellig op de vraag waar de Goudse bedrijven over een jaar of tien staan op de trap van duurzaamheid. Teun Bokhoven is directeur van het Moordrechtse bedrijf ConSolair en (onder meer) voorzitter van het Duurzaamheidsplatform van Gouda Onderneemt. “We willen bij de koplopers horen.” Dan is er nog een weg te gaan, want nu scoren de Goudse bedrijven wat hem betreft gemiddeld op duurzaamheid, met wel een paar mooie uitblinkers.

Teun Bokhoven, al jaren -landelijk actief op het gebied van duurzame energieopwekking, vindt het Goudse -bedrijfsleven betrokken. Een fors aantal -bedrijven is volop bezig op het gebied van duurzaamheid, en ook de gemeente doet goed mee. De gemeente Gouda speelt bijvoorbeeld een actieve rol binnen de regio Midden–Holland bij de ontwikkeling van een warmtevisieplan dat impact gaat hebben op de woningbouw en het bedrijfsleven.

Onder de Goudse bedrijven zijn enkele -kop-lopers. Bokhoven noemt Croda, een chemische fabriek die voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Bij Croda wordt een reststof in een speciale vergistingsinstallatie omgezet in biogas. Dat biogas vervangt voor een deel het aardgas dat nodig is voor de productie. Een ander mooi voorbeeld vindt hij Technolution dat onder meer diensten -ontwikkelt rond de verslimming van onze energiesystemen.

Hergebruik
Het is een misvatting, vindt Teun Bokhoven, dat aandacht voor duurzaamheid negatieve economische gevolgen heeft voor een bedrijf. “Op de lange termijn kun je juist kosten

besparen en je concurrentiepositie versterken.” Door reststoffen opnieuw te gebruiken hoeven bedrijven bijvoorbeeld minder grondstoffen in te kopen. “Het vergt investeringen, maar die zijn goed terug te verdienen. Het is onze taak als Duurzaamheidsplatform om goede voorbeelden eruit te lichten. Wij willen bedrijven alle rendabele milieu- en energiemaat-regelen laten zien die ze kunnen nemen, maat-regelen die binnen vijf jaar kunnen worden -terugverdiend.”

Goudse Poort aardgasloos
“Ik denk dat we over tien jaar forse stappen hebben gemaakt op het gebied van -aardgasloze bedrijventerreinen”, geeft hij als voorbeeld van de dingen waarmee het Duurzaamheids-platform zich bezighoudt. “Dan zal -mogelijk een kwart tot de helft van de bedrijventerreinen in Gouda niet meer op het aardgasnet zijn aangesloten. We zijn nu op de Goudse Poort bezig met de voorbereiding van pilots.

Er worden dus volop stappen -gezet, overheid en bedrijfsleven zijn goed bezig, maar we staan nog maar aan het begin, weet Teun Bokhoven. Er komt in het kader van het Klimaatakkoord  nog heel intensief landelijk beleid aan. In 2020 hebben we waarschijnlijk bereikt dat de uitstoot van CO2 (broeikasgassen)
23 procent lager ligt dan in 1990. Maar in 2030 moet dit volgens de ambitie van het nieuwe kabinet al tot 49 procent zijn teruggebracht. “We hebben maar een heel korte tijd om dat te bereiken. Maar de urgentie van de maatregelen is nadrukkelijk zichtbaar. In Nederland zijn we bijzonder kwetsbaar.”

Goede combinatie
Teun Bokhoven is een man met passie voor duurzame oplossingen. Hij heeft altijd -bedrijven gehad op het gebied van duurzame energieopwekking. “Ik heb steeds de -kansen gezien, ook al in de jaren tachtig toen het nog pionierswerk was. Verduurzaming van de samenleving moet mogelijk worden gemaakt door het bedrijfsleven. Economie en duurzaam-heid zijn geen vijanden van elkaar, maar horen bij elkaar. Ik ben gepassioneerd omdat dat een heel goede combinatie is.”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl