Weekblad deGouda digitaal

Een stad waarin iedereen kan meedoen: Gouda stelt nota voor het sociaal domein vast

Gouda – Samen met diverse organisaties en betrokkenen uit het Gouds sociaal domein is er gewerkt aan een beleidsnota sociaal domein voor de jaren 2020-2023. De Goudse gemeenteraad stelde woensdag 28 oktober de nota vast. In de nota ´Iedereen kan meedoen´ staat het sociale beleid voor de jaren 2020-2023. Met deze nota bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke en leefbare stad waarin iedereen kan meedoen.

Focus nota

De afgelopen jaren heeft het sociaal domein zich enorm ontwikkeld. Met de plannen in de nota gaat het college door op de eerder ingeslagen weg. Dat betekent dat:
•    kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en de kans krijgen zich te ontwikkelen;
•    iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of actief is voor de samenleving;
•    ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en participeren in de samenleving;
•    inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun situatie en zoveel mogelijk bijdragen aan de oplossing van hun problemen en die van anderen;
•    inwoners hulp en ondersteuning vinden dichtbij huis en in de buurt;
•    er een veilig vangnet beschikbaar is voor wie dat nodig heeft.

Daarom investeert de gemeente de komende jaren in de thema’s inclusieve dagelijkse leefomgeving, preventie, een integrale benadering en sturen op kwaliteit. De gemeente blijft zich inzetten voor de bestaande thema’s zoals aanpak armoede en schulden en actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Lees hier de volledige nota: Iedereen kan meedoen 2020-2023.

Toelichting sociaal domein

Gouda is een stad die openstaat voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Een stad waar inwoners eigen keuzes kunnen maken, talenten positief worden benut en drempels zijn weggenomen. Sommige inwoners hebben daar hulp bij nodig, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Denk daarbij aan jeugdhulp, schuldhulp, begeleiding en huishoudelijke hulp of het vinden van een baan. De taken die hierbij horen, noemen we het ‘sociaal domein’.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl