Weekblad deGouda digitaal
uwv

Eerste tekenen van herstel arbeidsmarkt in Midden-Holland

In 2020 nam het aantal werknemersbanen in Midden-Holland flink af. UWV verwacht dat er per saldo ook in 2021 sprake zal zijn van banenkrimp, maar veel sectoren vertonen al tekenen van herstel. Vooral bij uitzendbureaus, zorg & welzijn en industrie zullen er dit jaar vermoedelijk banen bij komen. Met name bij bouw, groothandel en overige zakelijke diensten gaan in 2021 naar verwachting banen verloren. Voor 2022 verwacht UWV zowel regionaal als landelijk banengroei. Dit blijkt uit de vandaag verschenen arbeidsmarktprognose van UWV.

“De uitkomsten van de arbeidsmarktprognose bevatten hoopvolle tekenen van herstel, al zijn de onzekerheden door corona groter dan gebruikelijk. Er komen in 2021 naar verwachting in veel sectoren nieuwe banen bij. Daarmee ontstaan er weer kansen, ook voor de kwetsbare groepen die het in 2020 zwaar te verduren hebben gehad. Denk aan jongeren en werkzoekenden zonder startkwalificatie. We zetten er op in om deze kansen samen met onze partners zo goed mogelijk te benutten en verder te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.” Dit zegt Rob van Hooven, rayonmanager bij UWV WERKbedrijf.

Minder banen in 2020 door corona

In 2020 verdwenen in Midden-Holland bijna 400 werknemersbanen (-0,4%). Hiermee ging het totaal aantal banen van iets meer dan 79.800 banen in 2019 naar iets minder dan 79.500 in 2020. De coronacrisis trof vooral werknemers die via uitzendbureaus werkten of in de horeca. In totaal gingen in deze sectoren zo’n 1.200 regionale banen verloren. Er was echter ook groei in 2020. Vooral in zorg & welzijn nam de werkgelegenheid vorig jaar toe, met zo’n 400 banen. Verder was er sprake van beperkte banengroei in bouw, groothandel, ICT, openbaar bestuur, onderwijs en detailhandel. In deze zes sectoren kwamen er opgeteld ongeveer 600 banen bij.

Ook in 2021 banenkrimp, maar herstel lonkt

Het aantal werknemersbanen zal in Midden-Holland ook in 2021 naar verwachting afnemen. Met een afname van 0,3%, of 300 banen, komt de banenkrimp echter vrijwel tot stilstand. De verschillen tussen sectoren zijn groot. Zo zal de werkgelegenheid in met name bouw en groothandel waarschijnlijk dalen. De totale verwachte krimp in deze sectoren bedraagt zo’n 300 banen. Aan de andere kant voorziet UWV de grootste regionale banengroei bij uitzendbureaus, zorg & welzijn en industrie (samen +300 werknemersbanen). Na 2021 trekt de arbeidsmarkt op basis van de huidige modellen weer aan. In dit scenario ontstaat landelijk en regionaal een flink herstel van werkgelegenheid. Voor Midden-Holland verwacht UWV in 2022 een banengroei van 1,2%, oftewel 1.000 banen.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl