Weekblad deGouda digitaal

Ereburgerschap voor Gerard de Kleijn directeur Museum Gouda

Gouda – Tijdens het jaarlijks diner van het Gouds Catherina Gilde reikte burgemeester Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda uit aan Gerard de Kleijn, directeur/bestuurder van Museum Gouda. Hij ontving deze hoogste onderscheiding van de stad voor zijn bijzondere verdiensten voor de stad.

Bij zijn aanstelling in 2010 als directeur/bestuurder van Museum Gouda verkeerde het museum in financiële moeilijkheden. Gerard de Kleijn heeft het museum nieuw leven ingeblazen met een moedig en vernieuwend beleid. Gedurende zijn zes jaar als directeur/bestuurder zijn er duidelijke lijnen uitgezet met als resultaat een goed draaiend, succesvol museum met stijgende bezoekersaantallen.

Beleidswijziging
Gerard de Kleijn koos ervoor om het museum weer (terug) te ontwikkelen tot een echt stadsmuseum. Een plek waar je het verhaal van de stad gepresenteerd krijgt met een focus op de Artzenius collectie, de Goudse altaarstukken, de schatkamer, het gebouw zelf, de presentaties over Gouds plateel, Eramus, etc. Dat het weer echt een museum van alle Gouwenaars is, bewees de succesvolle crowdfunding voor de stadsmaquette.

Ook verbeterde De Kleijn de toegang Achter de Kerk, liet hij de entree aan de Oosthaven in ere herstellen en realiseerde daar een museumwinkel. Onder zijn leiding bracht het museum mooie grote tentoonstellingen als Schetsen van Schoonheid, Henri Fantin Latour en Erasmus ‘Ik wijk voor niemand’, die veel bezoekers en landelijke belangstelling trokken.

Samenwerking
De Kleijn heeft veel samenwerkingsrelaties opgezet en uitgebouwd. Het museum werkt veel samen met andere musea en krijgt veel in bruikleen. De Kleijn heeft ook veel samenwerkingsrelaties in de stad uitgebouwd. Onder andere met lokale kunstenaars, Firma van Drie en vooral ook met de Sint Janskerk. Na het succesvolle Erasmusjaar heeft Museum Gouda als blijvend pronkstuk, een nieuw gebrandschilderd raam van Marc Mulders aan de Sint Jans kerk geschonken.

Vertrek
Per 1 februari 2017 vertrekt Gerard de Kleijn als directeur/bestuurder van Museum Gouda. Zijn opvolger is Marc de Beyer.

Museum Gouda
Museum Gouda toont en beheert 40.000 waardevolle objecten. De verzameling groeit door schenkingen, aankopen, ruilen en langdurig bruikleen. Het museum verzamelt op vier gebieden: Werken die verband houden met (kunst) geschiedenis van Gouda en de regio, van 15e eeuw tot 21e eeuw, religieuze kunst uit 16e eeuw, Haagse School en School van Barbizon uit 19e eeuw en Gouds Plateel uit 20e eeuw.

gerarddekleijn

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl