Weekblad deGouda digitaal

Fluwelensingel: de supermarkt die er moe(s)t komen

Gouda – Achter de mooie, klassieke woningen aan de Fluwelensingel ligt al tientallen jaren een goed bewaard geheim. Ruim vijftien jaar geleden werden grootse plannen gemaakt om hier, naast Klein Amerika en achter voormalige autogarage de Jong, een supermarkt te bouwen. Dat liep iets anders; anno 2021 ligt er nog altijd een gapend gat. Momenteel loopt een rechtszaak van omwonenden bij de Raad van State tegen de komst, binnenkort wordt uitspraak verwacht.

Stichting Lokale Verbinding deed onderzoek en geeft antwoord op vragen als; wat ging er mis? Is de supermarkt nog wel nodig? En waarom moet hier eigenlijk perse een supermarkt komen?
Deze week in deel I: de deal die mis ging

Achter de woningen van de Fluwelensingel waren zeker een eeuw lang blekerijen gevestigd. Toen die industrie na de oorlog langzaam verdween, liet zij een groot gat achter. Dit gat, van de Chocoladefabriek tot aan de IJsseldijk staat ook wel bekend als de Jan Verswollezone. Het zuidelijke deel heeft inmiddels invulling gekregen. De plek die nog open ligt, naast Klein Amerika, was tot in de jaren 90 eigendom van een familiebedrijf; Opeldealer de Jong. Bij dit familiebedrijf begint ons verhaal.

Artikel gaat verder na de foto

Foto uit 1968

Familiebedrijf de Jong
De Jong autocenter is in 1934 opgericht, in de grote groeidagen van de automobiel. Het bedrijf gaat door de jaren over van opa de Jong, naar pa de Jong. In 1986 is het tijd voor opnieuw een nieuwe generatie en benoemt pa zijn zoon Joost de Jong tot directeur. Pa blijft in het bedrijf tot 1994 en trekt zich dan terug uit het bedrijf. Al na drie jaar, in 1997, wordt het autobedrijf failliet verklaard. Een flinke lap grond om het bedrijf heen is in handen van het vastgoedbedrijf van de familie de Jong (de Jong beheer Gouda B.V.). Er staan garageboxen op, die renderen maar matig, vergeleken met andersoortig vastgoed. Zoon de Jong ziet wel mogelijkheden in vastgoed en richt nog in 1997 twee ondernemingen op, Gouwe Borch B.V. en Singel Staete B.V. In 1999 verkoopt hij de grond van de portefeuille van de Jong Beheer en doet deze over naar zijn eigen onderneming, Singel Staete.

Raamovereenkomst
Joost de Jong wil op de plek van de garageboxen een supermarkt ontwikkelen met parkeerplaatsen. Omdat hij daarvoor zelf de kennis niet in huis heeft, legt hij contact met projectontwikkelaar Timpaan, die wel oren heeft naar het project. Timpaan is een stichting en landelijke vastgoedontwikkelaar zonder winstoogmerk. Het duurt enkele jaren, maar in december 2005 sluiten Singel Staete en Timpaan een overeenkomst. In deze zogenoemde raamovereenkomst koopt Timpaan de grond aan om er een supermarkt, appartementen en een parkeerplaats te bouwen. Daarna levert zij het hele boeltje terug aan de Jong, zo wordt afgesproken. Om te verzekeren dat dit alles gebeurt spreken zij een ‘terugleveringsverplichting’ af. Timpaan betaalt 2 250 000 euro voor de grond, Singel Staete koopt het naderhand terug voor 2 miljoen euro en deelt in de opbrengsten van de vestiging van de supermarkt.

Artikel gaat verder na de foto

Masterplan
Het is aan de gemeente om de bouw mogelijk te maken in een nieuw bestemmingsplan. Hiervoor ontwikkelt zij het ‘Masterplan Fluwelensingel’, een herontwikkelingsprogramma voor de hele Jan Verswollezone. Als zij rond 2005 het masterplan probeert vast te stellen blijkt er echter grote weerstand onder bewoners. Het plan belandt in de koelkast.Daarop start de gemeente Gouda een nieuw traject. In de hoop op draagvlak geeft zij in 2007 omwonenden adviesrecht, zodat zij extra vroeg kunnen meedenken over de inrichting van het gebied. Verantwoordelijk wethouder Menkveld, in een persbericht van Timpaan: ‘Het is een uitdaging om samen met bewoners te zoeken naar de mogelijkheden die dit gebied in zich heeft. Dat is best een moeilijke opdracht gezien alle functionaliteiten die een plekje moeten krijgen, maar dat maakt het wel boeiend’.

Timpaan
Timpaan slaat aan het tekenen en komt in 2007 met enkele vergezichten voor de Jan Verswollezone; Er moeten woningen komen voor alle leeftijdsgroepen, ruimte voor detailhandel (de supermarkt) en parkeerplaatsen voor de binnenstad. Ook wordt gekeken of er ondergrondse parkeerruimte mogelijk is, schrijft zij. Daarnaast moet er waterberging komen, bijvoorbeeld in het graven van een gracht. Dit zou ‘een positieve bijdrage leveren’, denkt Timpaan. Er wordt zelfs gesproken over de aanleg van een sneltram op het oude spoortracé richting Stolwijkersluis. Het zijn ideeën die in samenspraak gaan met de gemeente Gouda. Aanvullend spreekt Timpaan in 2007 met de Jong af om een beheersvergoeding te betalen, van 150.000 euro per jaar. Zolang niet wordt geleverd vormt die een stok achter de deur.

Dan klapt het bewonersoverleg met de gemeente. Volgens berichtgeving omdat bewoners vinden dat met hun inbreng niets wordt gedaan. Bewoners die destijds betrokken waren willen er niets over kwijt, maar de ontwikkeling van de Jan Verswollezone in één plan is van de baan.

Deze reconstructie is mogelijk dankzij informatie en documentatie van ingewijden. Namen zijn bij de redactie bekend.

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl