Weekblad deGouda digitaal

Fluwelensingel (deel II): schaakspel om een supermarkt

Gouda – Achter de mooie, klassieke woningen aan de Fluwelensingel ligt al lange tijd een goed bewaard geheim. Ruim vijftien jaar geleden werden grootse plannen gemaakt om hier, naast Klein Amerika en achter voormalige autogarage de Jong, een supermarkt te bouwen. Dat liep iets anders; anno 2021 ligt er nog altijd een gapend gat. Momenteel loopt een rechtszaak van omwonenden bij de Raad van State tegen de komst van de supermarkt, binnenkort wordt uitspraak verwacht.

Stichting Lokale Verbinding vroeg zich af: waarom moet hier eigenlijk perse een supermarkt komen? Deze week in deel II: schaakspel om een supermarkt
Het masterplan Fluwelensingel heeft het niet gehaald en dat lijkt vervelende consequenties te krijgen. Vooral voor ontwikkelaar Timpaan pakt het slecht uit. In 2009 besluit de gemeente Gouda namelijk om het gebied achter de voormalige garage alleen nog te bestemmen tot parkeerterrein, ‘eventueel met een supermarkt, maar zonder woningbouw’. Timpaan heeft getekend om een supermarkt te ontwikkelen en terug te leveren, maar zonder de bouw van minstens 90 appartementen kan het plan niet uit. De ontwikkelaar probeert de Jong er nog van te overtuigen af te zien van de overeenkomst. Zonder succes.

Hierop breekt een juridische strijd los; de rechtbank in Haarlem oordeelt in 2011 dat Timpaan het project inderdaad niet hoeft uit te voeren als zij geen appartementen mag bouwen. Als tegenzet legt de Jong beslag op de grond, een manier om druk uit te oefenen op de ontwikkelaar om over de brug te komen, bijvoorbeeld om tot een regeling te komen.

Rechter
Vanwege die beslaglegging zien de partijen elkaar in 2011 weer voor de rechter. Die stelt beide deels in het gelijk, de kavels waar de supermarkt moet komen blijven onder beslag, de andere, rond het supermarkt-kavel worden ‘vrij gemaakt’. Door de eerdere uitspraak van de Haarlemse rechtbank in hoeft Timpaan nu in theorie alleen nog af te stemmen met de gemeente Gouda. De ontwikkelaar sluit hierop een exploitatieovereenkomst met de gemeente. Zo’n overeenkomst wordt gebruikt om de concrete ontwikkeling (supermarkt) vast te leggen. Daar binnen is onderhandelingsruimte tussen de partijen, over de hoeveelheid groen en parkeerplaatsen bijvoorbeeld.

Artikel gaat verder na de foto

Dit is de deal. De gemeente zegt zich in te zullen spannen om een supermarkt mogelijk te maken. In ruil daarvoor belooft Timpaan bij te dragen aan ‘voorzieningen van openbaar nut’, de planontwikkelingskosten te vergoeden en in te staan voor eventuele planschade (waardevermindering door het project bijvoorbeeld).

Problemen Timpaan
Na het falen van het Masterplan Fluwelensingel wordt de Jan Verswollezone opgesplitst in een deel Noord- en Zuid, weten twee betrokkenen van de IJssellaan, met wie deze krant sprak. Er wordt dan ook een bestemmingsplan voor o.a. de wijk Kort Haarlem aangenomen. Grootschalige bouw van appartementen is hiermee voor de zone definitief van de baan. Het jaar erop, in 2012, verkoopt Timpaan een flink deel van de vrije grond voor 1,6 miljoen euro aan de gemeente. Die gebruikt de grond om parkeerplaats Klein Amerika uit te breiden.

Eind goed, al goed, toch? De Jong is alleen nog niet klaar met de het besluit van de Haarlemse rechtbank over het nakomen van de terugleveringsverplichting. Bovendien levert de grond, doordat die onverhoopt al jaren braak ligt, de Jong niets op. En dat terwijl een en ander is geregeld in een beheersovereenkomst.

Het kortste eind
In hoger beroep eist de Jong daarom dat de uitspraak teruggedraaid wordt en dat de teruglevering gewoon doorgaat. Ook wil hij de aankoopprijs met terugwerkende kracht verhogen als de supermarkt inderdaad niet wordt gebouwd. De oorspronkelijke 2,25 miljoen euro zou dan 8 miljoen euro moeten worden. Tenslotte wil de Jong misgelopen beheeropbrengsten zien van Timpaan. De uitspraak van het hoger beroep pakt slecht uit voor Timpaan. Zij moet opgeteld meer dan 3 ton aan beheerkosten vergoeden. Ook vindt de rechter dat in de terugleverovereenkomst niet duidelijk afgesproken is dat bij falen van het Masterplan Fluwelensingel niet hoeft te worden geleverd. Gevolg: Timpaan trekt aan het kortste eind en moet de supermarkt bouwen en terugleveren aan de Jong. De 8 miljoen euro komt hiermee te vervallen.

Inmiddels is het dan 2014 en is vooral een strategisch potje schaak gespeeld; in de wijk klinkt nog altijd geen geluid van winkelwagentjes en er is geen extra bedrijvigheid op de Fluwelensingel. Opgemerkt moet worden dat de markt midden in de kredietcrisis was en dat de bouw daar veel last van ondervond. In deel III van deze serie meer over de huidige plannen. Meer over de kijk van omwonenden op het project volgt.

Lees ook deel één hier.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl