Weekblad deGouda digitaal

Forse daling voortijdige schoolverlaters

#Gouda – Het afgelopen schooljaar hebben in Goudse regio bijna 300 jongeren minder hun school verlaten zonder een startkwalificatie. De gemeente Gouda, als contactgemeente voor de regio Midden-Holland, ligt voor wat betreft de streefcijfers voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten daarmee op koers.
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) registreert voor de regio alle jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar. De voorlopige resultaten van het schooljaar 2012-2013 tonen dat er 578 van de bijna 31.000 jongeren zijn, die zonder diploma (havo/vwo of mbo niveau 2) de school verlaten. Dit zijn er 279 minder dan het schooljaar daarvoor. Sinds het referentiejaar 2005/2006 is het aantal VSV-ers is gedaald met meer dan de helft (51 procent).

“Een prachtig resultaat, waar wij als gemeenten en onze partners blij mee zijn. Maar aan de andere kant is iedere schoolverlater er nog steeds één te veel”, aldus wethouder Marion Suijker (onderwijs). ‘De sterke afname is te verklaren uit de intensieve samenwerking van het onderwijs en de gemeente om schoolverlaters binnen boord te houden. Zo is er ingezet op specifieke coaching van jongeren, zoals loopbaanoriëntatie en begeleiding. Maar ook is de nadruk gelegd op een strikte verzuimregistratie en een nazorg voor deelnemers aan de entreeopleiding niveau 1’, aldus de gemeente in een persbericht.

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl