Weekblad deGouda digitaal

Forse daling winkelleegstand in Goudse binnenstad

Gouda – Een aantrekkelijke en levendige binnenstad met zo min mogelijk leegstand staat hoog op de prioriteitenlijst van het college van BenW. Om dit te ondersteunen is in 2017 een leegstandverordening van kracht geworden. Inmiddels is de leegstand in het kernwinkelgebied gedaald van 12,6% (april 2017) tot 8,1%. Een daling van ruim 4%. Daarnaast worden leegstaande ruimtes boven winkels weer in gebruik genomen door ze om te bouwen tot woning. Dit “wonen boven winkels” project heeft ertoe geleid dat in 2017 en 2018 zestien woningen zijn opgeleverd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad.

Wethouder Thierry van Vugt (binnenstad): ‘Ik ben blij dat de leegstand in het kernwinkelgebied zichtbaar afneemt. Een aantrekkelijke, vitale binnenstad is gebaat bij zo min mogelijk leegstand. De economie trekt aan, maar een goede samenwerking met de eigenaren van de panden en de ondernemers in binnenstad, verenigd in de Samenwerkende Ondernemers Gouda (SOG), is belangrijk geweest in deze afname. De leegstandverordening is hierbij een goed hulpmiddel geweest. Met onze wonen boven winkels-inzet is afgelopen tijd met woningen ook een andere functie toegevoegd die past bij een aantrekkelijke binnenstad. Er is dan ook veel belangstelling voor deze vorm van wonen in ons mooie Gouda.’

Veel ontwikkelingen
Op dit moment wordt een aantal panden in de binnenstad verbouwd om opnieuw ingevuld te worden, zoals bijvoorbeeld de oude ijssalon aan de Markt (voorheen Italia) en de oude V&D (winkels en woningen). Het voormalige Roobol/Hage aan de Markt heeft nu een mooie veel grotere Woerdman naar de binnenstad gebracht en het oude verpauperde Hofje van Jongkind aan de Zeugstraat is een hippe plek geworden om te gaan ontbijten of lunchen.

Leegstandverordening
In april 2017 heeft de gemeenteraad van Gouda de leegstandverordening vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op de binnenstad van Gouda, waarbij vooral gekeken wordt naar de leegstand van winkels in het kernwinkelgebied. In goed overleg met vastgoedeigenaren wordt gekeken hoe de leegstaande panden het beste ingevuld kunnen worden en hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. Soms werkt deze (persoonlijke) benadering echter niet en laten eigenaren panden onnodig lang leeg staan. Voor die gevallen maakt de leegstandverordening het mogelijk dat de gemeente kan afdwingen dat een pand weer in gebruik wordt genomen, bijv. omdat ze door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Deze verordening heeft in het eerste jaar al de eerste vruchten afgeworpen. Soms zijn panden na overleg met de eigenaren verbeterd, het hofje van Jongkind is hier een mooi voorbeeld van. In andere gevallen heeft centrummanager Ronald van Rossum eigenaren in contact gebracht met partijen die een ruimte zoeken in Gouda.

Wonen boven winkels
Wonen in de binnenstad is populair, ook in Gouda. De vraag naar woonruimte in het centrum is de laatste jaren flink gestegen. Meer leven in de stad komt de uitstraling van de binnenstad ten goede. Daarnaast betekent het meer sociale controle en daardoor meer veiligheid op straat. Ook voor de winkels en horeca in de stad is dit goed. Kortom een positieve impuls voor de hele binnenstad. Dit “wonen boven winkels” project heeft ertoe geleid dat in 2017 9 woningen zijn opgeleverd en in 2018 zijn er nu al 7 woningen gerealiseerd. Op dit moment zijn er meer dan 20 woningen boven winkels in voorbereiding in de binnenstad. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de leefbaarheid en levendigheid van onze mooie binnenstad. De nieuwe coalitie continueert het wonen boven winkels-beleid om deze projecten te faciliteren. Dit sluit ook aan op de conclusies van het rapport dat Platform31 onlangs opleverde, over verlevendiging van de binnenstad.

Projectleider Henk de Jong: “Tijdens de crisis stonden winkelhuren onder druk. Dit heeft er toe geleid dat eigenaren anders naar hun vastgoed zijn gaan kijken. Het toevoegen van woonruimte is een serieus alternatief, maar bouwen in de binnenstad is gecompliceerd. De gemeente ondersteunt het project wonen boven winkels daarom niet alleen met subsidie, maar denkt ook actief mee met de eigenaar en zijn architect in de fase van planvorming.”

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android  

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl