Weekblad deGouda digitaal

Plan PWA-kazerne van de baan

#Gouda – Op 8 juli 2015 vond in het Huis van de Stad een besluitvormende raadsvergadering plaats over de kredietaanvragen van de Ark en Gemiva. Deze beide aanvragen zijn cruciaal voor het doorgaan van de plannen waarin beide organisaties samen met El Wahda gehuisvest zouden worden in de voormalige PWA kazerne.

Dossier met veel emoties
Burgemeester Schoenmaker opent de vergadering met een korte toelichting waarin hij schetst hoe dit onderwerp de gemoederen in Gouda flink heeft bezig gehouden het afgelopen jaar. De burgemeester betreurt het dat raadsleden, die hadden aangegeven vóór de kredietaanvragen te stemmen, recent werden geïntimideerd. Een raadslid moet vrij en zonder last zijn om te stemmen. De burgemeester benadrukt dat mogelijke acties in de toekomst niet geaccepteerd zullen worden.

Verklaring Marokkaanse raadsleden
De raadsleden Khalid Tatou en Siham Massrour, beiden PvdA, hebben zich bezonnen over wel of niet stemmen rond dit dossier. Beiden laten in een mondelinge verklaring weten dat zij zich vrij voelen om te stemmen. Mede ook na raadpleging van de VNG (red: Vereniging Nederlandse Gemeenten). Siham Massrour laat weten er trots op te zijn dat zij het 1e Goudse vrouwelijke raadslid van Marokkaanse afkomst is.

De stemming
De 2 voorstellen die ter stemming komen (kredietaanvragen van De Ark en van Gemiva) worden beiden niet aangenomen met een nipt verschil. 17 raadsleden zijn voor, 18 raadsleden zijn tegen.

En nu?
Burgemeester Schoenmaker laat weten dat het rijksvastgoedbedrijf zal worden geïnformeerd dat de gemeente niet zal overgaan tot aankoop van het PWA terrein. Het wordt dan afwachten of er een koper zal worden gevonden en wie dat zal zijn. Jeroen van Walsteijn, secretaris van Gouda Noord zoals het hoort laat weten dat er op dit moment alleen maar verliezers zijn. Hij had liever gezien dat het in het vroege voorjaar aangekondigde proces om nader tot elkaar te komen was opgepakt. Hij vindt het jammer dat de gemeente is verder gegaan op de al ingeslagen weg. De relatie met de gemeente en de raad heeft daardoor zijns inziens schade opgelopen. Gouda noord zoals het hoort gaat eerst even goed nadenken. En zal daarna eventuele volgende stappen gaan nemen. Edward Uittenbroek, voorzitter van Gouda Noord vond het “het avondje wel”. “Er zitten zo’n 2500 uur vrijwilligerswerk in het tot nu toe gedane werk”. Hij vraagt zich af welke afspraken er rond dit dossier in achterkamertjes zijn gemaakt. Men wil nu eerst even rust. Gouda Noord zoals het hoort wil vooral een rustig wijkje. Zowel Ger Schenk, algemeen directeur van de stichting Klasse, waar De Ark onder valt en Ben Eijsink, regio directeur Gemiva groep uitten hun teleurstelling. Beiden benadrukken dat er een goed contact met de raad en gemeente is en dat iedereen alles op alles zal gaan zetten om alsnog passende huisvesting te gaan vinden. Het is voor beide heren ook duidelijk dat samen op één locatie voor beide organisaties een toegevoegde waarde zal hebben. Ben Eijsink vertelt dat in het verleden is gekeken naar de huidige locatie van het Segment (in het van Bergen IJzendoornpark). Gemiva en de Ark zouden hier samen kunnen worden gehuisvest. Dit plan werd niet verder uitgewerkt omdat er te veel transporten van gevaarlijke goederen over het spoor zouden zijn. Wellicht gaat men nu onderzoeken of dit ook nu nog zo is. Zo nee, dan is dit wellicht alsnog een goed alternatief voor het nu afgeketste plan.

Door Wilma Gottschalk

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl