Weekblad deGouda digitaal

Geloven op afstand bij de Gereformeerde Gemeente

Gouda – Het moet een rare gewaarwording zijn: zondagmorgen niet de deur uitstappen voor het kerkbezoek, maar gewoon plaatsnemen op de bank in de huiskamer, rond de laptop. Daar volgt het gezin Van Veldhuizen samen met nog zo’n 600 andere gereformeerde Goudse gezinnen en alleenstaanden sinds kort de dienst. “Via het beeld zie je dominee, de ouderling van dienst, het orgel, de kerk. Ook vanuit mijn eigen gezinssituatie kan ik zeggen dat het heel fijn is dat dat kan”.

“Je kijkt soms eens even achter elkaars jasje, zo van: hoe gaat het nu echt met je?”

Gert van Veldhuizen (42) is ouderling van de Gereformeerde Gemeente, die normaal gesproken samenkomt in de kerk op het Nieuwe Gouwe terrein. In de avond doet hij catechisatiewerk met jongeren van zijn Gemeente, overdag is hij locatiemanager van het Goudse Hoornbeeck College. We treffen hem in het fonkelnieuw verbouwde pand van de school, waarin Leaseplan lange tijd gevestigd is geweest. Het is er eenvoudig afstand houden: vandaag is hier geen tiener te bekennen.

We spreken Gert hier over de kerk en zijn werk als ouderling in tijden van crisis. Hij weet van de hoed en de rand, als lid van de kerkelijke coronacommissie. Er speelden in het begin veel praktische vragen, vertelt hij, zoals het samenkomen op zondagen en de vormgeving van begrafenissen. Condoleances mochten al snel niet meer, ouderen konden misschien beter thuisblijven. Er moesten veel keuzes worden gemaakt, maar inmiddels is de organisatie ingeregeld.

De zondagdienst is nu op afstand te volgen, hoe is dat?
“Bijzonder, dat allereerst”. “… Je zit toch als gezin om zo’n beeldscherm heen. De dominee betrekt ook veel de Gemeente thuis erbij, je hebt zo het gevoel dat je toch als Gemeente samenkomt. De dominee zei: ‘Je staat gewoon voor een lege kerk te preken, in mijn gedachten zie ik eigenlijk al die mensen thuis zitten, zie ik ze meeluisteren’. Dat is hoe je het ervaart. Je hoopt natuurlijk dat dit zo snel mogelijk voorbij is en dat je weer gewoon als Gemeente samen kunt komen. Maar je bent wel enorm dankbaar met alle moderne technologie”.

Is er veel veranderd in uw werk als ouderling?
“Heel veel. Ik gaf bijvoorbeeld elke week catechisatie, die is nu gestopt. We hebben dat wel op een andere manier opgepakt, dat doet onze predikant. Die houdt nu een soort meditatief moment, gericht op jongeren. Zijn zus leest dan uit een boek, ‘de Christenreis’ van John Bunyan, een Engelse baptist uit de 17e eeuw. Hij legt dan wat uit aan de jongeren en vervolgens kunnen de jongeren via YouTube vragen stellen. En die beantwoordt hij gelijk; dat gaat eigenlijk heel erg mooi”.

Hebt u gevallen van ziekte meegemaakt in uw Gemeente?
“In de Gemeente zijn in één week tijd vier mensen overleden. Bij één gemeentelid was corona vastgesteld, bij een ander gemeentelid was er een sterk vermoeden. Het is heel aangrijpend om dit mee te maken, mensen kunnen alleen op afstand meeleven. Een zoon van een overleden man zei dat veel mensen aangaven voor hen te bidden. Dat deed hem erg goed”.

“Het is heel lastig, want je kunt er niet naartoe gaan. Je kunt wel een telefoontje doen, zo meeleven, dat gebeurt ook vanuit de wijkouderlingen en diakenen. We hebben naast de dominee een pastoraal werker die voor een dag betaald wordt om extra pastorale zorg te verlenen. Die kunnen nu niet langs, ze doen dus alles telefonisch”.

Gert van Veldhuizen

De meeste zorgen heeft Gert over deze pastorale zorg. Door de coronacrisis is dit werk erg veranderd: “Het kan eigenlijk maar mondjesmaat plaatsvinden”, zegt hij. “Sommige ouderlingen gaan wekelijks op bezoek bij ouderen thuis, maar die [bezoeken] zijn helemaal vervallen. Dus wat wij nu wel doen is dat we mensen bellen, met name mensen die alleenstaand en misschien eenzaam zijn, of ouder zijn”.

“Afgelopen zaterdagmiddag heb ik een aantal telefoontjes gedaan, dan zitten ze zo een half uur, drie kwartier aan de lijn om hun verhaal te doen. Dan merk je wel dat mensen het heel erg waarderen dat er aandacht voor hen is. Daar zit denk ik momenteel de grootste nood”. Toch blijft het ondanks alle technologie moeilijk om dit werk goed te doen, vertelt Gert: “Je kunt natuurlijk wel [contact maken] via telefoon of een videogesprek, maar het is toch anders. Een echt pastoraal gesprek via Zoom werkt niet”.

Wat doet deze crisis met u als mens?
“Je hebt heel sterk de indruk dat alles maakbaar is, dat we het allemaal met elkaar kunnen regelen. Je merkt nu dat we heel kwetsbaar zijn. Mijn ouders hebben waarschijnlijk ook corona gehad, het is niet vastgesteld, maar ze zijn in quarantaine geweest. Je merkt dan dat het dichtbij komt en je krijgt het gevoel; in een keer staat alles op zijn kop. Dat zorgt er ook voor dat je dichter bij God uitkomt, je legt dat meer voor in je gebed. Je beseft, ik kan nu mijn werk doen, maar over een week kan het er heel anders uitzien. Je ziet ook dat mensen in de 40 in het ziekenhuis terecht komen. Ik ben 42, waarom ik niet?”

Toch ziet Gert ondanks de dreiging ook positieve kanten in deze tijd: “Het is beangstigend, maar het is niet het meest verkeerde om je een beetje kwetsbaar en afhankelijk te voelen. Dat is ook heel goed, want dat geeft ook gesprek onderling tussen de mensen, het maakt andere dingen los”.

“Je kijkt soms eens even achter elkaars jasje, zo van: hoe gaat het nu echt met je?”, ziet Gert. “Je hebt ook meer geestelijke gesprekken, over de dingen die er echt toe doen. Met mijn ouders sprak ik bijvoorbeeld over de vraag als één van hen zou overlijden. Ze hopen dat ze hier nog lang mogen blijven, maar als het hen overkomt is hen een beter lot bereid. Dat soort gesprekken heb je meer, je komt terug tot de kern”.

Betekent dat nog iets voor na deze periode?
“Dat hoop ik wel. Als de coronacrisis weer voorbij is, is het risico dat je weer over gaat tot de orde van de dag. Alsof er niks gebeurd is, je pakt alle dingen weer op en gooit het achter je; nu weer verder, vooruit blikken. Terwijl ik toch denk dat juist deze periode ons laat zien hoe belangrijk het is dat we over deze vragen nadenken”.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl