Weekblad deGouda digitaal

Gemeente aan de slag met kunstgraskorrels

Gouda – Gisteravond is in de Goudse gemeenteraad een motie aangenomen over rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Aanleiding was een artikel van Weekblad deGouda over tekortkomingen rond deze zogenoemde ‘infill’. Wat bleek was dat zowel het ´oude´ rubbergranulaat als het vervangende TPE (plastic) door een gebrek aan maatregelen in het milieu terecht kan komen.

Maatregelen
In de motie, die werd ingediend door Partij voor de Dieren Gouda, GroenLinks en D66, pleitten ze voor ingrijpende maatregelen. De inzet: direct maatregelen nemen die voorkomen dat kunstgraskorrels in het milieu terecht komen en onderzoeken hoe verder.

Uit onderzoek zal duidelijk moeten worden of extra maatregelen nodig zijn om het milieu tegen de infill te beschermen, wat de kosten zijn voor vervanging van de korrels en of er opschoonwerkzaamheden nodig zijn rond de velden. Een van de aangedragen opties is om de rubber- en plastickorrels te vervangen door kurk. De partijen zouden tenslotte ook dat graag laten onderzoeken: wat zijn de voor- en nadelen en wat kost dat nou?

Pleidooi wethouder Bunnik
Op de motie werd positief gereageerd. Wethouder Bunnik van sport lichte zijn acties toe op het onderwerp: “Het is de zorg van de indieners dat het granulaat niet buiten de velden kan belanden. Daarom heb ik ook al actie ondernomen: ik heb het sportbedrijf opgedragen (en zal daar ook op toezien) om op zo kort mogelijke termijn de kennis en instructie bij sportverenigingen over het goed gebruik van kunstgras op te frissen en daarop toe te zien”. Bunnik noemt ‘actief de schoonloopmatten gebruiken en dat de beheerders actief de korrels opvegen’. Een pleidooi voor kantplanken rond de velden, nadrukkelijk genoemd tijdens de eerdere rechtszaak in Enschede, ontbreekt. Wel zegt de wethouder: “De komende periode zal ik de voor en nadelen voor milieu en gebruikers in kaart brengen en verkennen wat de financiële consequenties zijn en of er nog andere maatregelen nodig zijn”.

Raadsbrede steun
De motie werd door de volledige gemeenteraad ondersteund. Dat betekent dat het naast de directe actie nu tijd is voor onderzoek. In de zomer zal het bestuur verslag uitbrengen van de bevindingen.  

Lees hier ” Ook Gouda in de fout met kunstgraskorrels ” en Gouda negeerde voorschriften kunstgrasvelden terug

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl