Weekblad deGouda digitaal

Gemeente Gouda en de misdaad

Gouda – 113 uren heeft ze er op dit moment aan gewerkt. Dat is 33 uur meer dan de verplichte 80 uur, en voor Jessica is haar onderzoek eigenlijk nog steeds niet klaar. Ik praat met Jessica Has en haar profielwerkstukbegeleider en docent aardrijkskunde Paul van Soest. Jessica zit in vwo 6 van Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden en schreef haar profielwerkstuk, een ‘meesterproef’ voor leerlingen in hun examenjaar, over de ‘Gemeente Gouda en de misdaad’. Op 15 januari presenteerde zij haar bevindingen tijdens de raadsbijeenkomst in het Huis van de Stad.

Ze wil Criminologie gaan studeren en is perfectionistischer dan goed voor haar is: ‘Ik heb autisme. Dat zorgt ervoor dat ik me lastig kan inleven. Ook plannen vind ik moeilijk.’ Haar begeleider Paul van Soest heeft geholpen met het kaderen van de onderzoeksvragen. Paul: ‘Dat was belangrijk, want voor Jessica was het eigenlijk nooit goed genoeg.’

Ze heeft een indrukwekkende lijst bronnen geraadpleegd: van CBS tot ministerie, van websites voor strafrecht tot memo’s over de aanpak van woninginbraken. In haar werkstuk besteedt ze aandacht aan typen misdrijven, aan de trendlijn rond misdrijven in Gouda en de aanpak ervan.

In de afsluitende adviesbrief aan de gemeente heeft Jessica een aantal aandachtspunten verzameld.
– Stimuleer bewonersparticipatie: communiceer met bewoners over behaalde successen in het bestrijden van ondermijning -de vermenging van onder- en bovenwereld- en woninginbraak. Verhoog burgerbetrokkenheid en daarmee de heterdaadkracht. Je kunt hierbij denken aan de inzet van Burgernet of een buurt-Whatsappgroep om elkaar te informeren of alarmeren.
– Het gebruik van (sociale) mediakanalen door gemeente of politie om informatie te verspreiden is veelal onvoldoende of sluit onvoldoende op elkaar aan.
– Zoek alternatieven om kwetsbare groepen en senioren te informeren. Jessica adviseert een persoonlijker benadering.
– De gemeente Gouda moet via haar website meer en duidelijker informatie verstrekken over het veiligheidsbeleid en de specifieke maatregelen van de stad.
– Maak de omgeving onaantrekkelijk (meer zicht, minder vluchtroutes) tegen woninginbraak en zorg dat verschillende afdelingen van de gemeente hierover communiceren.

Burgemeester Verhoeve complimenteert Jessica na haar bijdrage aan de vergadering met haar scherpe observaties en heldere conclusies. Hij plaatst een kleine voetnoot: hij begrijpt dat communiceren over veiligheid en criminaliteit belangrijk is, maar informeren kan ertoe bijdragen dat mensen zich onveilig gaan voelen. Voorzichtigheid bij het uitventen van incidenten is dus geboden.

Met haar profielwerkstuk maakt Jessica kans op de Profielwerkstukprijs; in eerste instantie op De Goudse Waarden, maar daarna wellicht ook landelijk. Paul van Soest is heel trots op zijn leerling: ‘Ze heeft zich enorm ontwikkeld. Ik heb haar leren kennen als stil en introvert, bang om voor een groep te praten. Geweldig om te zien hoe ze nu de raad te woord staat!’

Haar 8,7 voor haar profielwerkstuk wordt straks een afgeronde 9 op haar lijst. Gefeliciteerd, Jessica!

Jessica Has en Paul van Soest

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl