Weekblad deGouda digitaal

Gemeente Gouda heeft sloop Turfmarktkerk onnodig geblokkeerd

Gouda – De gemeente Gouda heeft hergebruik en sloop van de Turfmarktkerk door de huidige eigenaar op allerlei manieren tegengewerkt. Dat is wat Khalid Boutachekourt schrijft in een lijvig nieuw rapport over de Turfmarktkerkaffaire. Minutieus beschrijft de eigenaar hoe het bestuur zich tegen hem keerde, eerst in de renovatie van de kerk en later bij de sloop en nieuwbouw.

Het rapport is het resultaat van langdurig onderzoek en diverse Wob verzoeken. De gang van zaken kan hierdoor minutieus uit de doeken worden gedaan.

Aankoop
Khalid Boutachekourt kocht de kerk aan nadat hij had laten onderzoeken of deze in goede staat verkeerde voor herinrichting. Een ingenieursbureau concludeerde nog in 2017 dat alleen de hoek van de kerk was verzakt, men vermoedde door rotte paalkoppen van de fundering. De eigenaar liet hierop funderingsherstel uitvoeren, herinrichting kwam nu binnen handbereik. Maar dat bleek te optimistisch.

Sloopvergunning
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) beval voor de werkzaamheden een sloopvergunning aan te vragen. Hierop moest Boutachekourt midden in de renovatie de werkzaamheden stilleggen. Het herstellen van de kerk zou pas verder kunnen bij afgeven van een sloopveiligheidsplan. ODMH schakelde voor hun beoordeling van de kerk ingenieursbureau Geelhoed in. Die gaf in oktober 2017 het advies: “De fundering is niet geschikt voor het herbestemmen van het gebouw, is mede verantwoordelijk voor de verzakkingen en scheurvorming in de bovenbouw, maar zal niet binnen enkele jaren bezwijken van constructieonderdelen zorgen”.

Hierna zag de eigenaar zich gedwongen om mee te werken aan de sloop van de kerk en trok hij een nieuw plan, namelijk voor nieuwbouw. Na het verwijderen van asbest kon hij in mei 2018 overgaan tot sloop. De eigenaar liet in totaal 7 offertes maken, met prijzen variërend van €45.350,- tot €87.350,-.

‘Aanwijzingen aan worden verbonden’
Er is in 2018 al mondeling akkoord tussen ODMH en de eigenaar over het benodigde sloopveiligheidsplan. De aannemer is zelfs al ingeschakeld. Dan komt de grote draai: ODMH gaat extra eisen stellen aan de sloop. In een interne e-mail, inmiddels in handen van de eigenaar staat: “Een melding kan niet worden geweigerd. Wel kunnen er aanwijzingen aan worden verbonden”. Kortom, het intrekken van het sloopveiligheidsplan is niet meer mogelijk, wel kan men door middel van aanvullende eisen de sloop onmogelijk maken. De gemeente ziet zo de kans om bestuursdwang voor sloop af te dwingen en neemt zo de touwtjes uit handen van de eigenaar.

Op 26 november 2018 legt de gemeente Gouda bestuursdwang op en zegt de sloopkosten van €700.000 euro te verhalen op de eigenaar, een bedrag dat later wordt verlaagd naar €451.000,-. Deze tekent beroep aan bij de rechter, uitspraak moet nog volgen.

Traineren van sloopwerkzaamheden
De eigenaar beschuldigt de gemeente kortweg van het traineren van de sloopwerkzaamheden, doordat het ODMH ineens steeds strengere eisen stelde. Hij werd niet in de mogelijkheid gestelt hierop te handelen. Interne communicatie van ODMH bevestigt dit beeld. Tot tweemaal toe heeft de gemeente Gouda bestuursdwang uitgeoefend, om sloop van de kerk af te dwingen. Dit terwijl de eigenaar zegt alles te hebben gedaan om te voldoen aan de eisen. Ook heeft de gemeente zo snel als mogelijk was de bestemming van de kerk gewijzigd, om de (nieuw)bouwplannen van Boutachekourt te frustreren, zegt hij. Er zijn nog een aantal zaken niet opgehelderd, bekend is dat Peter R. de Vries hier nog aan werkt.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl