Weekblad deGouda digitaal

Gemeente Gouda vergoedt € 735.000 aan eigenaar Turfmarktkerk

Gouda – Khalid Boutachekourt krijgt €735.000,- van de gemeente Gouda genoegdoening voor de gedwongen sloop van de Turfmarktkerk. Dit is de uitkomst van het mediationtraject van de afgelopen maanden, dat met hem en de gemeente Gouda werd gevoerd. Het doel van het overleg was om een gezamenlijke minnelijke oplossing te bereiken. De gesprekken werden begeleid door een onafhankelijke mediator, mr. Allewijn. Boutachekourt reageerde dinsdag opgelucht: “Alle partijen zijn hier blij mee. Ik kan weer door, ik wil kijken naar de toekomst”.

De partijen lieten een gezamenlijke verklaring uitgaan met daarin de afspraken over de afhechting van het dossier. Die zijn vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Niet alleen Boutachekourt is opgelucht, beide partijen geven aan blij te zijn dat er in dit ingewikkelde dossier minnelijk overeenstemming is bereikt. ‘Het dossier heeft veel impact gehad op alle betrokkenen’, schrijft de verklaring. ‘Op deze wijze wordt rust en ruimte gecreëerd om te komen tot de door partijen graag geziene herontwikkeling van deze locatie, zichtbaar en beeldbepalend gelegen in het cultuurhistorische hart van Gouda’.

Strijd gestaakt
Met de overeenkomst worden alle lopende juridische procedures over de bestuursdwang gestaakt, schrijft de verklaring verder. Hierdoor komt het hoger beroep dat de gemeente pro forma had ingediend, tegen de uitspraak van vorig jaar, te vervallen. Toen oordeelde de rechtbank dat de gemeente Gouda ten onrechte de kerk onder bestuursdwang had gesloopt.

Ook komt de claim van €541.000,- te vervallen, die de gemeente eerder bij Boutachekourt neerlegde voor de sloop van de kerk. Dat de gemeente fors betaalt en al haar eisen aan de eigenaar laat vallen, moet echter niet worden gezien als een schuldverklaring. Volgens de verklaring ‘blijven partijen hun eigen beeld houden bij het geschil’. De schikking moet dan ook in het licht worden gezien van ‘de bereidheid om tot een minnelijke afhechting van het geschil te komen’. Het totaalbedrag bestaat uit de vastgestelde schade, van €535.000,-, en de kosten voor juridische bijstaand, van 2 ton. Deze laatste worden separaat vergoed aan Boutachekourt Holding.

Toekomst
Er is in de verklaring ook aandacht voor de toekomst, als er nieuwbouw zal worden gepleegd op het voormalige kerkkavel. Dit omdat de verhoudingen tussen beide partijen rond eerdere nieuwbouwplannen van Boutachekourt slecht waren. De verklaring legt nu vast: ‘De gemeente is bereid zich in te spannen, ten behoeve van de uitvoering en realisatie van een bouwplan de noodzakelijke planologische procedure te doorlopen’.

Voor deze nieuwbouwplannen is het nog wel even wachten op de goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is eerder door omwonenden aangevochten en wacht momenteel op groen licht van de Raad van State. Die wordt in het 1ste kwartaal van 2022 verwacht.

 

 

De Turfmarktkerk in glorietijden (2007)

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl