Weekblad deGouda digitaal

Gemeente verdedigt ‘muurtje van ODMH’, was dit willekeur?

Gouda – Het College van B&W heeft woensdag een verklaring naar de gemeenteraad gestuurd over de mislukte handhavingsactie van ODMH rond een muur achter de voormalige Turfmarktkerk. Khalid Boutachekourt, bekend van die kerk, kreeg met kerst 2020 een brief van ODMH. Volgens de handhavers was een muur op zijn grond instabiel en moest die worden gestut en gesloopt. En wel binnen 4 weken! Het muurtje bleek echter helemaal niet van hem te zijn. Sindsdien staat de muur er nog steeds en voor de echte eigenaar blijkt er geen haast gemaakt te worden. Is hier sprake van willekeur? De memo aan de gemeenteraad volgde op een publicatie op vrijdag 4 juni door deGouda.nl over het handelen van de ODMH. Het stuk geeft een wat andere weergave van de gang van zaken.

De hele zaak draait om een muur van enkele tientallen meters, achter de kerk, richting de Nieuwe Haven. Aan de ene kant was vroeger de brandweerkazerne, tegen de andere zijde stond een schuur gebouwd. Toen de schuur werd weggehaald, werd duidelijk dat de muur instabiel was, zo is de lezing.

Andere analyse
Khalid Boutachekourt, die ook grond bezit achter de voormalige kerk, wist echter dat hij geen eigenaar was van de muur. Om dit te bewijzen liet hij een erfgrensreconstructie doen, waaruit in februari dit jaar bleek dat hij gelijk had. De tijd tikte vervolgens geduldig door; Intussen is het juni en is er nog niets gebeurd om de muur te herstellen of slopen. Volgens de raadsmemo van de gemeente is dat ook niet nodig, er is namelijk geen sprake van instortingsgevaar. De tussenliggende tijd zou nodig zijn geweest om duidelijkheid te krijgen over de status en benodigde acties. Daarbij gaat zij voorbij aan de brief die Boutachekourt in december 2020 ontving; deze bevatte een heel andere analyse.

ODMH stelde in die brief, in handen van deze krant, dat een deel van de muur moest worden gestut en een ander deel gesloopt, om de gevaarlijke situatie weg te nemen. Dit alles binnen vier weken tijd. Het is nu een half jaar later en er is niets gebeurd om het gevaar weg te nemen. Boutachekourt las de memo dan ook vol verbazing: “Het enige wat ze hebben gedaan is zich op mij focussen. Wat ze niet hebben gedaan is aangegeven hoe nu de veiligheid is gewaarborgd, door welke herstelmaatregelen. Er zijn namelijk nog helemaal geen herstelmaatregelen uitgevoerd”.

Vele vragen
De gemeente benadrukt dat de 4 weken ‘geen fatale termijn’ was. Maar in de brief uit december wordt geschreven dat ODMH na die termijn een dwangsom kan opleggen. De termijn is dus verre van vrijblijvend. Dat de muur niet binnen vier weken moest worden gesloopt omwille van de staat van instortingsgevaar, zoals Gouda schrijft, doet niet ter zake. Door de handhavingsactie draait het immers om het handelen van ODMH richting de Goudse burger en niet langer om de fysieke staat van de muur.

En er zijn meer vragen. Zo wordt niet uitgelegd hoe het kan dat ODMH niet wist wie de rechtmatige eigenaar was van de muur. Er is in reactie op onze vragen en in bericht aan de raad geen ODMH, noch een gemeente die hiervan spijt betuigt. En dat terwijl Boutachekourt en zijn buurman samen 900 euro betaalden aan de erfgrensreconstructie en een bewoner onterecht ‘gedagvaard’ is. In de memo wordt verder niet meegedeeld waarom er eerst instortingsgevaar zou zijn geweest en nu niet meer. Het feit dat de muur nog altijd niet is gestut en gesloopt maakt dat er een zweem van willekeur over de zaak hangt. Was hier sprake van een standaardprocedure of was het een gerichte actie op een Goudse burger, die ODMH slecht gezind is?

Khalid Boutachekourt viel nog iets op aan de memo: “Ze laten onvermeld dat de VVE Clarissenhof de grootste eigenaar is van de muur. Ze weigeren de twee eigenaars van de muur te noemen”.

Grensreconstructie
De zaak rond het muurtje kwam aan het rollen toen Boutachekourt vaststelde dat ODMH wel ingreep richting hem, maar vervolgens niets deed om de veiligheid te garanderen toen een van zijn buren eigenaar bleek. Eerst was bij een grensreconstructie gebleken dat de muur helemaal niet op zijn grond stond. Vervolgens bleef het bouwwerk gewoon staan, en staat het nog steeds.

Lees hier meer over het onderwerp. Download hier de memo van de gemeente Gouda.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl