Weekblad deGouda digitaal

Gemeente verliest rechtszaak om nieuw bestemmingsplan Turfmarktkerk

Gouda – Het raadsbesluit van eind 2019 waarmee een nieuw bestemmingsplan werd vastgesteld voor de Turfmarktkerk heeft het bij de rechter niet gehaald. Het plan was aangevochten bij de Raad van State door omwonenden, die meenden dat ze met de nieuwe bouweisen werden beknot in hun woongenot. De rechter geeft hen nu gelijk, de gemeente Gouda moet terug naar de tekentafel.

Het omstreden bestemmingsplan werd eind 2019 vastgesteld nadat de kerk begin dat jaar was gesloopt. Gouda wilde een bestemmingsplan waarmee een nieuw gebouw zou passen tussen de bestaande bebouwing. Het mocht minder hoog worden dan het oude plan, er werd groen ingetekend en er was een tussenruimte, tussen bebouwing en de omliggende woningen. Die ruimte vonden omwonenden aan de zuidwestelijke zijde niet groot genoeg. De Raad van State geeft hen daarin nu gelijk. Wat hen overtuigde was dat aan de oostzijde wel 5 meter ruimte wordt gelaten, maar aan de zuid-westzijde maar 3 meter. Ook vinden de omwonenden het vreemd dat hun inbreng voor de regels in het bestemmingsplan zonder verder overleg terzijde zijn geschoven.

De gemeente Gouda en de gemeenteraad moeten nu terug naar de tekentafel.

Reactie gemeente Gouda
De Raad van State heeft afgelopen woensdag, 12 mei 2021, een uitspraak gedaan in vier beroepsprocedures over het bestemmingsplan voor de Turfmarktkerklocatie. Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor nieuwbouw op de plek van de voormalige Turfmarktkerk. Het bestemmingsplan is in december 2019 door de gemeenteraad van Gouda vastgesteld. Vier partijen zijn vervolgens in beroep gegaan. Dit betreft niet de uitspraak over de (spoed)bestuursdwangprocedure bij de rechtbank.

Twee ingediende beroepen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard, waaronder het beroep van de Vereniging Belanghebbenden Turfmarktkerk en het Klooster. Over de overige twee beroepen heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Aan de gemeente is verzocht om de afstand aan de zuidwestkant van het bouwvlak ten opzichte van de huidige bebouwing toe te lichten. Ook is gevraagd om nader te onderzoeken of bebouwing op het voorterrein van de Turfmarktkerk niet leidt tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

Wethouder Rogier Tetteroo: “De gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk over deze uitspraak geïnformeerd. Er is ons door de Raad van State gevraagd om een aantal aspecten van het bestemmingsplan nog nader te onderbouwen. De gemeente gaat daarmee aan de slag en heeft daar 26 weken de tijd voor.”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl