Weekblad deGouda digitaal

Gemeente wil aanpak overlast door onderverhuur

Gouda – De gemeente Gouda gaat proberen de overlast van onderverhuur in onze stad aan te pakken. Daarbij gaat de aandacht uit naar alle ongewenste aspecten van onderverhuur, zoals te intensieve bewoning door arbeidsmigranten, onveilige woonsituaties en woekerprijzen voor kleine kamers. Gouda bekent dat zij de aard van de problemen door dit soort verhuurders, die ‘onder de radar’ opereren, niet goed in beeld heeft. Het in kaart brengen is dan ook een eerste doel, legt wethouder Rogier Tetteroo uit.

De verhuurproblemen raken diverse doelgroepen. Zo zijn er studenten en jongeren die kamers huren tegen exorbitante bedragen, de welbekende huisjesmelkers. Hun verhuurders zijn vaak niet bereid om hun pand voldoende te onderhouden, met alle negatieve gevolgen van dien. Onder arbeidsmigranten komt overlast door onderverhuur voor.

Ontheffing
Een manier om meer zicht te krijgen op de toestand is het in het leven roepen van een ontheffing. Doordat verhuurders zich hiervoor moeten melden kan Gouda beter zicht krijgen op de grootte van problemen en de toestand.
Ook kan de gemeente werken met een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening, om zo woonoverlast aan te pakken. Het is nog niet helemaal helder wat wordt gezien als wenselijk en wat niet. Een voorbeeld die wethouder Tetteroo geeft is het bewonen van een huisje door 7 arbeidsmigranten, wat gemakkelijk tot problemen leiden kan. Anderzijds stelt hij vast dat bewoning van de Elzenhof, het bungalowpark bij ’t Weegje, niet tot overlast leidt.

De wethouder meldde verder dat Gouda zich voorbereid op een landelijke wetswijziging wat betreft Air BnB. De huidige lokale situatie vergt geen actie, vindt Tetteroo: “Vooralsnog gaan we daar niet op ingrijpen”.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl