Weekblad deGouda digitaal

Gemeenteraad stemt in met peilverlaging binnenstad

Gisteravond heeft de gemeenteraad ingestemd met een peilverlaging van 25 centimeter in een deel van de binnenstad. Doel hiervan is om wateroverlast van honderden bewoners terug te dringen. De peilverlaging wordt stap voor stap uitgevoerd en nauwgezet gemonitord.

De peilverlaging is onderdeel van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad dat de gemeente samen met het hoogheemraadschap van Rijnland heeft opgesteld. Het plan is in de afgelopen zes jaar tot stand gekomen op basis van uitvoerig onderzoek door vooraanstaande kennisinstellingen als Deltares en de TU Delft. In november besluit het hoogheemraadschap over het plan.

Moties

Naast het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad zijn ook een aantal moties aangenomen. Het college wordt gevraagd te bekijken of de peilscheidingen alsnog doorvaarbaar uitgevoerd kunnen worden. Ook heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij goed geïnformeerd wil worden over de voortgang van de peilverlaging en dat in het vervolgtraject de menselijke maat niet uit het oog verloren mag worden. Wethouder Niezen, verantwoordelijk voor het plan, heeft de raad laten weten deze moties graag uit te voeren.

Onderzoek

In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad staat de aanpak van urgente wateroverlast in een deel van de binnenstad centraal. Met de peilverlaging wordt voor die overlast een concrete aanpak beschreven. Daarmee is echter niet alle overlast door bodemdaling in de binnenstad opgelost. Na vaststelling van het plan door Rijnland starten ook een aantal onderzoeken naar overlast op andere locaties zoals in de Raambuurt. Ook wordt dan gekeken naar de gevolgen van toenemende hoogteverschillen in de stad op de lange termijn. Bewoners en maatschappelijke partijen blijven hierbij betrokken.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl