Weekblad deGouda digitaal

Gemeentetrein dendert vrolijk door, ondanks bezwaar omwonenden tegen locatiebesluit ‘aso-woningen’

Gouda – Sinds de bewoners van de Tweede Moordrechtse Tiendeweg op 8 juli de brief in de bus kregen, waarin stond dat pal naast hun woningen vijf Gouwe Huse (in de volksmond ‘aso-woningen’) zijn gepland, hebben de bewoners alles in het werk gesteld om de gemeente uit te leggen dat dit geen goed idee is.

Het College van B&W lijkt zich hier niets van aan te trekken en gaat vrolijk verder met de geplande procedures. Dat blijkt uit hun reactie op de bezwaarbrief van de Buurtcommissie Tweede Moordrechtse Tiendeweg.

De buurtcommissie werd in juli in allerijl opgericht, toen bleek dat het College verregaande plannen had om in deze kinderrijke omgeving en op nog geen 100 meter afstand van hun 15 woningen en voetbalvereniging Donk, vijf Gouwe Huse te bouwen. Hierin worden mensen gehuisvest die nergens anders kunnen wonen omdat ze in woonwijken voor ernstige overlast zorgen, vanwege psychische en/of verslavingsproblemen.

Op 4 augustus stuurde de Buurtcommissie Tweede Moordrechtse Tiendeweg het College een lijvige brief, waarin zij hun zorgen kenbaar maakten. Zij wezen de gemeente op het SEV-adviesrapport, waarin staat dat dergelijke woningen op minimaal 100 meter van woonbebouwing of andere gevoelige functies zouden moeten staan. Andere gemeenten blijken de minimale afstand uit het SEV-rapport juist ruimschoots te hanteren om overlast te voorkomen, aldus de omwonenden.

Daarnaast stelde de buurtcommissie de criteria, waarop de locatiekeuze is gebaseerd, ter discussie.

Om tijd en ruimte te hebben voor eigen onderzoek, vroegen zij de gemeente om een half jaar uitstel van de geplande vervolgstappen.

Participatietraject als zoethoudertje
De gemeente lijkt echter vastbesloten om de procedurele stappen door te zetten. Dat blijkt uit hun schriftelijke reactie, die te lezen is op de website van de gemeente Gouda.

De bewoners van de Tweede Moordrechtse Tiendeweg worden zoet gehouden met de belofte dat zij mogen meedenken over de feitelijke invulling van het project, zoals hoe de Gouwe Huse eruit komen te zien en hoe het beheer kan worden georganiseerd.

Intussen dendert de gemeentelijke trein verder: ‘De verdere planuitwerking zal plaatsvinden binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.’ Aldus de reactie van het College.

Wat betekent dat het participatietraject volgens plan in het najaar plaatsvindt , waarna de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Van het door de buurtcommissie gevraagde uitstel met een half jaar is geen sprake.

Nieuwe wetgeving per 2022 omzeilen
Voor het plaatsen van de Gouwe Huse is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het College heeft gekozen voor de zogenaamde kruimelprocedure. Deze procedure maakt het mogelijk om -voor maximaal 10 jaar- het bestemmingsplan op tijdelijke basis te wijzigen, zonder dat instemming van de gemeenteraad nodig is.

Per juli 2022 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Onder deze nieuwe wet is het inzetten van de kruimelprocedure niet meer toegestaan. De gemeente heeft dus nog tot juli 2022 haar handen vrij om het bestemmingsplan buiten de Raad om te wijzigen. Is dit de reden dat zij haast maken met de vervolgstappen?

Maandagavond vindt de raadscommissievergadering plaats en praten lokale partijen voor het eerst over de aangewezen locatie van de Gouwe Huse. Deze vergadering is online te volgen.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl