Weekblad deGouda digitaal

Gevolgen einde contract Cyclus

#Gouda – De gemeente heeft al in 2013 aan Cyclus aangegeven het contract (voor afvalinzameling en stedelijk beheer) niet automatisch te willen verlengen vanaf 1-1-2019. De gemeente is momenteel met Cyclus en de andere aandeelhouders in gesprek over de mogelijke gevolgen van de contractopzegging en alternatieven. Aan de hand van de uitkomsten gaat Gouda bepalen hoe de afvalinzameling en stedelijk beheer er in de toekomst uit komen te zien.

De gemeente licht toe: “In de praktijk is gebleken dat ondanks de uitbesteding aan Cyclus, de gemeente te veel betrokken moet zijn bij de aansturing van dagelijkse werkzaamheden en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn de overheadkosten van Cyclus te hoog gebleven doordat Gouda de enige afnemer van stedelijk beheer bleef. Daardoor betalen inwoners van Gouda waarschijnlijk teveel ten opzichte van marktpartijen. Uitgangspunt is dat inwoners en bedrijven er zo weinig mogelijk van merken en dat de kosten omlaag gaan.”

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl