Weekblad deGouda digitaal
garantiebanen

Gouda gaat voor garantiebanen

#Gouda- Werkgevers in de regio, gemeenten, vakbonden en onderwijs ondertekenden op 28 september een intentieverklaring  voor het creëren van 1.300 (garantie)banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

“Ouderen of jongeren met een beperking: we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten in te zetten in een gewone organisatie”, aldus wethouder Rogier Tetteroo van de centrumgemeente Gouda. “Deze brede samenwerking in een zogeheten Werkbedrijf is dan ook nodig om elkaar in dit doel te kunnen ondersteunen en aanvullen.”

Voorzieningen
De werkgeversvertegenwoordigers werken samen met hun achterban van bedrijven en organisaties uit de hele regio. Het onderwijs draagt bij door jongeren een opleiding te bieden, die goed bij hen past en een goede kans op een baan biedt. Gemeenten doen dit door ondersteunende voorzieningen.”De mensen krijgen bijvoorbeeld extra begeleiding, er worden subsidies ingezet, werkplekken kunnen aangepast worden en er is een verzekering om risico’s te beperken. De gemeenten in Midden-Holland hebben deze voorzieningen allemaal hetzelfde gemaakt”, aldus de werkgeversvertegenwoordiger van het Werkbedrijf.

“We willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten in te zetten in een gewone organisatie

Sociaal akkoord
Met deze samenwerking geeft de regio een vervolg aan de afspraken van het landelijke sociaal akkoord van april 2013. In dit akkoord hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het voor de komende tien jaar om 125.000 extra banen: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Voor onze regio gaat het om ongeveer 1.300 banen.

Informatie
Werkgevers kunnen voor vragen en het aanbieden van banen terecht bij het Werkgeversservicepunt Midden-Holland. Werkzoekenden die meer willen weten over hun mogelijkheden kunnen bij de gemeente Gouda terecht.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl