Weekblad deGouda digitaal

Gouda Goed Bezig, partner van de maand: GGD Hollands Midden

Gouda – Gouda Goed Bezig zet zich in om Goudse jongeren op gezond gewicht te krijgen en te houden. Regisseur van het project Aafke van Leeuwen van SPORT•GOUDA zet zich in om dit voor elkaar te krijgen, maar dit kan ze niet alleen. Door samenwerkingen met lokale partijen aan te gaan, kunnen we gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijker maken. Goudse bedrijven dragen graag hun steentje bij. GGD Hollands Midden is partner van de maand oktober. Wij spraken ze!

 

Wie zijn jullie?
Wij zijn GGD Hollands Midden;

  • Ellen Stuttje, jeugdverpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg)
  • Liesbeth Faber, adviseur gezondheidsbevordering (Jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering) 

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Gouda Goed Bezig?
We zijn vanaf het begin af aan partner van Gouda Goed Bezig (eerst onder de noemer JOGG Gouda). Nadat SPORT•GOUDA regisseur van het programma is geworden, zijn we meteen met elkaar in contact gekomen en zijn we deel gaan nemen.

Waarom hebben jullie besloten om partner te worden van Gouda Goed Bezig en in welke vormen dragen jullie bij aan het project?
De GGD is een logische partner voor Gouda Goed Bezig aangezien onze missie het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden is. 

Onze concrete bijdrage is:

  • Het delen van kennis over een gezond gewicht bij jeugdigen;
  • Aanleveren van cijfers over onder-, over- en gezond gewicht onder jeugd in Gouda;
  • Bijdrage aan concrete acties zoals aandacht voor water drinken en gezonde tussendoortjes tijdens de jeugdavondvierdaagse.
  • Delen van kennis over andere relevante gezondheidsonderwerpen, zoals de Rookvrije Generatie. We vinden het dan ook geweldig dat SPORT•GOUDA hun eigen locaties, incl. Het Groenhovenbad volledig rookvrij hebben gemaakt!

 

Wat doen jullie zelf aan gezondheid binnen jullie organisatie?

Gezondheid is onze core business. Onze sector ‘Preventieve Zorg voor de Jeugd’ (PZJ) staat voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en participeert in zorg- en beleids-netwerken. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn voeren de medewerkers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hun werkzaamheden op de centra voor jeugd en gezin in de regio uit.

Als het om concrete werkzaamheden gaat, kun je hieraan denken;

  • Contactmomenten met ouders en kinderen vanaf de geboorte (consultatiebureau) tot het Voortgezet Onderwijs (schoolverpleegkundige of schoolarts)
  • Cursussen voor ouders over allerlei opvoedonderwerpen (cjgcursus.nl)
  • Voorlichtingen of trainingen op scholen aan ouders, leerlingen en docenten
  • Scholen begeleiden bij het worden van een Gezonde School (gezondeschoolhollandsmidden.nl)

 Daarnaast voert de GGD ook gezondheidspeilingen uit in de regio om op die manier cijfers te verzamelen over de gezondheid van inwoners in de regio Hollands Midden. Dit kan vervolgens gebruikt worden voor adviezen en nieuw beleid.

  Hoe denken jullie in de toekomst bij te kunnen dragen aan de gezondheid binnen de gemeente Gouda?
Eigenlijk door onze werkzaamheden uit te blijven voeren zoals we al doen, dus het zowel individueel als op groepsniveau laagdrempelig bereiken van ouders, jeugdigen en intermediairs (zoals scholen) over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. En hierbij aansluiten bij de behoefte van de ouder of klant!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

 

 

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl