Weekblad deGouda digitaal

Gouda loopt voorop bij onderzoek bodemdaling

Gouda – Gouda start met een ‘Living Lab’ in het historische centrum, een proeftuin waar grondwatermetingen worden verricht. Doel hiervan is oplossingen te testen voor de beste manier van omgaan met bodemdaling. Meer historische steden in Nederland hebben te maken met dit probleem. Gouda is de eerste gemeente die dit bij de kop pakt. Het is daarom een  icoonproject. De oplossingen die Gouda vindt, moeten ook bruikbaar zijn voor andere steden.

De zachte veenbodem zorgt in heel Gouda voor bodemdaling. In de historische binnenstad zakken de meeste huizen mee, maar niet allemaal. De huizen gebouwd op houten heipalen blijven staan. “Hoe kunnen we voorkomen dat meezakkende huizen in de toekomst onder water komen te staan, maar tegelijkertijd zorgen dat de fundering van huizen op houten heipalen niet aangetast wordt door droogstaan? Wat kunnen we doen om het proces van bodemdaling beheersbaar te houden, en misschien te vertragen of stoppen?”, zegt Arianne Fijan. Zij is senior beleidsadviseur water van de gemeente Gouda en projectleider van de brede coalitie Sterke Stad op Slappe Bodem.

Snelheid bodemdaling

De gemeente werkt, samen met een brede coalitie van overheden en kennisinstellingen aan een oplossing voor dit probleem. “Afgelopen jaren hebben we met name informatie verzameld over de snelheid van bodemdaling, en over de wijze waarop de panden in de binnenstad gefundeerd zijn. Op basis daarvan krijgen we meer inzicht welke panden welke grondwaterstand nodig hebben.”

‘Living Lab’ als nieuwe fase

Het ‘Living Lab’ is een nieuwe fase in dit proces. “Wij nodigen bewoners uit om met ons mee te doen. Samen gaan we dus zoeken naar de beste oplossingen die duurzaam en klimaatbestendig zijn. We zijn er nog lang niet maar deze gezamenlijke inspanning is een bijzonder eerste resultaat.”

Zeespiegelstijging

Overheden richten zich in de toekomstscenario’s vaak alleen op de gevolgen van zeespiegelstijging, maar bodemdaling is een groter probleem. De zee stijgt drie tot tien millimeter per jaar, de bodem kan tot honderd millimeter per jaar dalen.  Op 31 maart is er in Madurodam in Den Haag  een nationaal congres over veenbodemdaling.  Thema van dit congres is: ‘Heel Holland zakt.’ Meer informatie: www.slappebodem.nl.

Getagd met:

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456
F 0182 - 322 466

E info(@)degouda.nl