Weekblad deGouda digitaal

Gouda presenteert haar eerste Omgevingsvisie

Gouda – De gemeente Gouda heeft vandaag haar eerste Omgevingsvisie gepresenteerd. Met de totaalvisie voor de ruimtelijke ordening van onze stad moet Gouda gaan voldoen aan de nieuwe Omgevingswet, die volgend jaar van kracht wordt. De visie moet lokaal vooral helpen bij participatie van burgers en slim gebruik van de beperkte ruimte die Gouda heeft. “Als je alle wensen optelt heb je wel 2x zo veel stad nodig”, verklaart wethouder Rogier Tetteroo.

Door slimme keuzes te maken hoopt de gemeente dat Gouda toekomstbestendig wordt. Dan moeten we de stad wel zo inrichten dat zowel ruimte is voor de cultuurhistorie in de binnenstad, voor het woningentekort, voor mobiliteit en bedrijvigheid en voor het spaarzame groen in de stad. Met de Ontwerp Omgevingsvisie heeft het College een eerste poging gedaan alles slim samen te brengen.

De Omgevingsvisie draait om participatie van burgers, om hen echt volop te betrekken bij hun eigen woonomgeving. De kaart is dan ook tot stand gekomen in overleg met de diverse maatschappelijke partijen in Gouda. De wensen van de Gouwenaars zijn meegenomen en naast de visiestukken gelegd die de gemeente al heeft, zoals de Woonzorgvisie, Transitievisie Warmte (verduurzaming) en de Cultuurhistorische kaart. Wethouders Rogier Tetteroo en Thierry van Vugt lichten de visie toe.

Meer stad nodig
Wat is het belangrijkste inzicht van wethouder Tetteroo na dit proces? “Als je alle wensen optelt heb je een wel 2 keer zo grote stad nodig, dat is een eye opener”, vindt hij. Daarom is het nodig om keuzes te maken, stelt Tetteroo vast, zodat we slim met de beperkte ruimte omgaan. ‘We hebben te extensief grondgebruik gekend. Deels moeten we de hoogte in, maar we hebben ook dubbel ruimtegebruik nodig’, vertelt hij. Hiermee doelt de wethouder op het stapelen van functies, zoals wonen boven een bedrijf.

Participatie
De kaart die na deze gespreksrondes is vastgesteld is slechts een concept, leggen beide wethouders uit. Deze wordt nu ter inzage gelegd, zodat burgers erop kunnen reageren. Participatie van de burger staat centraal in de geest van de Omgevingswet en dat is ook weleens moeilijk: “We moeten in een vroeg stadium aan tafel, maar er zijn tegengestelde belangen en die belangen zijn niet ineens weg”, zegt van Vugt.

Toekomstmuziek
Wat zijn een aantal voorbeelden van veranderingen in de toekomst? De omslag van autoverkeer naar wandelen en fietsen, noemt Tetteroo. We hebben goed OV, vindt hij, “deze stad leent zich echt voor wandelen en fietsen”. Ook bedrijven of andere functies die niet op een ‘handige bestemming’ zitten worden gezien, zoals die van de Action bij de Goudkade. In de woorden van van Vugt: “Efficiënt ruimtegebruik om de bestaande meters effectief te benutten”.

Om te oefenen met het participatieproces uit de Omgevingswet worden na de pilot op GOUDasfalt nieuwe pilots opgezet. De Ontwerp-Omgevingsvisie ligt van 14 oktober t/m 24 november ter inzage. In 2022 wordt het inclusief reacties voorgelegd aan de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op: https://omgevingsvisie.gouda.nl/

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl